Activiteiten‎ > ‎Open wedstrijden‎ > ‎

Grote Prijs Norbert Paesbrugge

Jaarlijks werken we met Fario Flyfishing Club mee aan de "Grote Prijs Norbert Paesbrugge", een open koppelwedstrijd georganiseerd en gesponsord door en genoemd naar onze voorzitter. De grote Prijs Norbert Paesbrugge heeft een prachtige prijzenpot en is zonder meer een aanrader voor elke vliegvisser.

Wanneer: 
zaterdag 4 mei 2019, start van de wedstrijd om 9u. Details zie hieronder.

Waar:
Op het clubwater van Fario Flyfishing Club, Weststraat 56 te Lichtervelde

Prijzen:
Prachtige prijzenpot, iedere deelnemer ontvangt een prijs en er zijn prachtige trofeeën voor 
1ste, 2de en 3de koppel.

Deelnemen: 
80 euro per koppel, 's middag broodjes en 's avonds na de wedstrijd Hesp aan't spit  inbegrepen. 


Onze sponsors:
Allfish Flyfishing, Fasna Flyfishing Flybox, Fly Scene, Vision, La Maison de la Mouche, T.O.F. Hero Outdoor, Norbert Paesbrugge

Na de wedstrijd kunnen alle deelnemers genieten van Hesp aan't spit , ook voor niet-deelnemers aan de wedstrijd

Programma: om 8.00 h briefing, loting om 8.15 h, aanvang wedstrijd 9.00 h, 18.00 h prijsuitreiking en 19.00 h hesp aan het spit.  


Inschrijvingen: wedstrijd + s’ middags broodjes + hesp aan het spit en aperitief 40 Euro pp. (80 Euro koppel).  

Niet deelnemers aan de wedstrijd enkel hesp + aperitief 18 Euro pp. 

Clubwater wordt bepoot met een extra 200 kg aan forel op donderdag 2 mei, vrijdag 3 mei vijver gesloten, zaterdag 4 mei enkel toegankelijk voor deelnemers.

Inschrijven: storten op rekening Fario Flyfishing Club BE50 1431 0526 5818 ( nieuw rekeningnummer )
 of contant voor 30 april 2019 bij Norbert.  Voor de wedstrijd individuele namen opgeven, voor hesp aan het spit aantal personen vermelden. 


Wedstrijdregels per team

Visplaatsen. 

a)    De visplaatsen zijn duidelijk zichtbaar met nummerbordjes die het begin (zijde vijver met eiland) en het einde van de sector aangeven. Uw sector is rechts vanaf het gelote    plaats tot aan het volgende nummerbordjes.

b)   Er moet steeds binnen de sector worden gevist. Dat is binnen denkbeeldige haakse lijnen t.o.v. de oever met nummerbordjes als grenzen.

c)    Deelnemers en hun materiaal mogen de sector waarin ze moeten vissen niet verlaten tijdens de reeksen. Hun materiaal moet ook steeds binnen de sector aanwezig blijven.

d)   De deelnemers mogen zich enkel uit hun wedstrijdsector verwijderen voor een geldige reden ( ziekte, sanitaire stop,…). Wie niet meer wenst verder te vissen kan zijn sector   verlaten en moet dan ook de wedstrijd definitief staken. De volgende reeks weer van start gaan is niet meer toegelaten.

e)    Waden (in het water staan) binnen uw sector is verboden.

Toegelaten materiaal. 

a)    Het toegelaten materiaal is dat wat gewoonlijk wordt gebruikt bij het uitoefenen van de vliegvisserij, d.w.z. een vliegenhengel niet langer dan 11’00” voorzien van een vliegenreel waarop een natuurlijke zijde- of kunststoflijn zit ( DT, WF…..) verlengd met één enkele onderlijn, met of zonder knopen, waaraan maximum 3 kunstvliegen mogen worden aangeknoopt.

b)   Onder kunstvlieg verstaat men iedere nabootsing bestaande uit: één enkele haak zonder weerhaak of met plat geknepen weerhaak. Natuurlijk bindmateriaal ( wol, katoen, zijde, veren, raffia, lood, koper…..) of synthetisch ( nylondraad, polypropylene, vitafloss, tinsel, chenille, enz…).  

c)    Een bung moet een vlieg zijn (normaal een droge vlieg). Alle beetverlikkers zijn toegestaan, zonder haak.

e)   Ieder visser mag zoveel hengels optuigen als hijzelf wil, maar mag slechts één tegelijkertijd gebruiken tijdens het vissen.  

d)    Zijn verboden: zowel voor, tijdens of na de reeksen, lokaas of lokstoffen ( reuk en smaakstoffen ), twisters, twisterstaarten, alle namaak in plastiek enz. niet gebonden,    vliegen met schroeven, schoepen (Petit Jean) of wartels e. d.,ook oogjes van boobies gemaakt uit deeg. Het is ook niet meer toegelaten externe verzwaring op of aan de leader of vliegenlijn aan te brengen.  Onbewaakte hengels in het water laten liggen. Tijdens de pauze mag er in geen enkele vijver gevist worden. 

f)    Alle afval, blikken, nylon resten e.d., moeten terug meegenomen worden naar huis.

g)    Het gebruik van een landingsnet is verplicht waarmee alle gevangen vis moet worden geland. Het net moet van zo’n makelij zijn dat het de vis niet beschadigt en toelaat de vis via dit net, na het aanroepen van de controleur, onmiddellijk kan vrijlaten. Vis met handen terugzetten is steeds verboden.

Controleurs

    1.          Alle deelnemers waken over het goede verloop van de wedstrijden en mogen niemand toelaten op het parcour.

    2.          De controle gebeurt door de vissers zelf.

    3.          U wordt gecontroleerd door de vissers die rechts of links van U staat. Nummer één controleert nummer twee en nummer twee controleert nummer één enz. (wederzijdse controle)

    4.          Indien onpare inschrijvingen controleren de voorlaatste vissers ook de laatste vissers.

    5.          Indien een koppel de wedstrijd staakt moet het koppel die het dichts bij het andere koppel staat controleren.

    6.          Wie een vis in het schepnet heeft geland, roept naar de visser naast hem. De aangeroepen controleur bevestigt dat hij de landing in het net heeft gezien. Onmiddellijk daarna wordt de vis vrij gelaten. De visser gaat met wedstrijdformulier en balpen naar de controleur. De controleur vult   tijdstip in en een handtekening is verplicht. U tekent tegen als goedkeuring.

    7.          De visser is eraan gehouden toe te kijken tijdens de controle en mag in geen enkel geval verder vissen.

    8.          Geldige vangsten zijn: snoek, graskarper, kruiskroeskarper, roofblei en forel.

    9.          De vissen die niet gehaakt zijn in de bek worden niet aanzien als geldige vangsten en hier geldt de Fair Play regel bij uitstek voor ieder deelnemer.

10.          Ieder voor het eindsignaal in de bek gehaakte geldige vissoort die geland is voor het signaal van de volgende reeks, telt. De controleur moet blijven wachten.

11.          Alle onthaak materialen, met de vinger in de bek, de onderlijn met vlieg uit de bek trekken (voor alle vis) zijn verboden, om de vis zoveel mogelijk te beschermen.

12.          Heeft de vis uw vlieg te diep geslikt dan ben U verplicht uw leader door te knippen tegen de bek.

13.          Elke vis met de handen terug zetten wordt afgekeurd.

14.          Indien de vis problemen vertoont bij het terugzetten is de visser verplicht een maximale inspanning te leveren om het dier in leven te houden

15.          De controleur mag de vliegen controleren op de weerhaak. Indien weerhaak, schrijf duidelijk op het controleblad weerhaak en laat dat weten aan de wedstrijdleiders (Rik of Jose).

16.          Indien vissers van mening verschillen wordt er nog een andere visser bij geroepen.

17.          Klachten zijn geldig tot een ½ uur na de reeksen.

18.          Wedstrijdformulieren direct na  reeksen zowel in de voormiddag als de namiddag afgeven aan de deur van de kantine bij de wedstrijdleiders.

19.          Er zijn 2 wedstrijdformulieren, een wit voor de voormiddag en een groen voor de namiddag. De bonnetjes voor het avondmaal zijn bevestigd aan het wit formulier. ’s Middags zijn er 8 belegde broodjes voorzien per deelnemend koppel.

20.          Er is een prijs voor iedere deelnemer die aanwezig is. De prijzen worden verloot. 

21.          Zijn er nog vragen, laat het weten aan de wedstrijdleiders of aan Norbert.