Forel rookavond

De forelrookavond van 2021 vindt plaats op zaterdag 28 augustus 2021.

Er zijn twee mogelijkheden:

  • je komt de forel ophalen aan het clubwater om die thuis op te eten. Dat kan vanaf 15u tot 17u ongeveer. Je betaalt vijf euro per gerookte forel.

  • je komt om de gerookte forel 's avonds in het clubhuis of aan het clubwater op te eten tussen 17.30u en 19.30u. Met een aperitiefje en gepresenteerd op een mooi bord met groenten, betaal je dan 10 euro voor een gerookte forel.

Natuurlijk is een combinatie van beide formules mogelijk.

Vooraf betalen is noodzakelijk, ofwel door het juiste bedrag over te schrijven op rekening BE 50 1431 0526 5818 van Fario Flyfishing Club met mededeling van je naam en het aantal bestelde forellen na inschrijving via onderstaand formulier of door aan het clubwater te betalen aan Norbert of Geert. De betalingen dienen bij ons ten laatste binnen te zijn op zaterdag 21 augustus. Dat betekent dat je maar kan overschrijven tot en met woensdag 18 augustus.

Het bestuur hoopt dat veel van onze leden hierop zullen intekenen. Mogen we dus aan iedereen vragen om ook eens in de vriendenkring (bij niet-vissers) te vragen of er hier belangstelling voor is. Van harte dank in elk geval hiervoor.

Vul het formulier hieronder in om een bestelling door te geven:

Conform de wetgeving op de privacy zal Fario Flyfishing Club de informatie die u ons bezorgt via dit formulier enkel gebruiken voor het doel waarvoor het is opgegeven. In geen geval zal Fario de verkregen informatie doorgeven aan derden. U hebt steeds het recht op de informatie die we via deze weg over u bewaren in te kijken of te laten wijzigen.