Forel rookavond

De forelrookavond van 2023 vindt plaats op zaterdag 26 augustus 2023

Er zijn twee mogelijkheden:

Natuurlijk is een combinatie van beide formules mogelijk. 

Vooraf betalen is noodzakelijk, ofwel door het juiste bedrag over te schrijven op rekening BE 50 1431 0526 5818 van Fario Flyfishing Club met mededeling van je naam en het aantal bestelde forellen of door aan het clubwater te betalen aan Norbert of Geert. De betalingen dienen bij ons ten laatste binnen te zijn op zaterdag 19 augustus. Dat betekent dat je maar kan overschrijven tot en met woensdag 15 augustus.

Het bestuur hoopt dat veel van onze leden hierop zullen intekenen.  Mogen we dus aan iedereen vragen om ook eens in de vriendenkring (bij niet-vissers) te vragen of er hier belangstelling voor is. Van harte dank in elk geval hiervoor.