Clubkampioenschap vijfde wedstrijd 2021
Komende activiteiten of belangrijke nieuwe informatie:
 • Het  bestuur heeft beslist dat de grote prijs Norbert Paesbrugge, voorzien op zaterdag 1 mei 2021 NIET doorgaat, dit omwille van corona. We zijn er niet van overtuigd dat alles op een coronaveilige manier kan verlopen en richten daarom liever de wedstrijd niet in. Alle info voor wie reeds betaalde vind je hier.

 • Op donderdag 29 april werd 150 kg forel van 400 g tot 600g per stuk aangevuld met 50 kg grote forel uitgezet. In de 150 kg forel zat ook 25 kg fonteinzalm (beekridders). Het waren allemaal mooie grote vissen zodat er dus 125kg normaal formaat en 75 kg grote forel werd uitgezet.
  Klik hier voor wat sfeerbeelden.
  Het bestuur vraagt opnieuw nadrukkelijk aan de leden om niet langer dan één uur op dezelfde plaats te blijven staan als de verse vis weer geconcentreerd zit. Zo geef je andere leden ook de kans om eens op de beste plekken te vissen.

 • De instructiedagen voor de jeugd van dinsdag 13 april of donderdag 15 april waren een succes. We gaven toen jongeren de kans om een dag te komen proeven van het vliegvissen. Er kwamen maar liefst zeven jonge mensen tussen 14 en 18 jaar langs om kennis te maken met onze geliefde manier van vissen. Dit bleef niet zonder resultaat.  Klik hier voor meer info.

 • Er is een nieuw nummer uit van Vliegvissprokkels. Klik hier om het te lezen.

 • Het bestuur heeft besloten om ook de vijfde clubwedstrijd van 24 april 2021 om 14u niet te laten doorgaan omwille van de corona maatregelen. Het bestuur wil geen enkel risico nemen. De veiligheid van onze leden gaat voor op het houden van de wedstrijden van het clubkampioenschap. Het clubkampioenschap van 2021 zal wellicht verkort in het najaar gevist worden. Meer informatie volgt nog.

 • Op donderdag 25 maart werd op het clubwater opnieuw 150 kg forel uitgezet  (400 tot 600gram) aangevuld met 25 kg grote forel. De vangsten zijn nog steeds goed tot heel goed te noemen, ook al is het niet altijd even gemakkelijk. De vis zit vaak hoog en is dan ook te vangen op de droge vlieg en allerlei hoog geviste nimfjes of buzzers. Kom vissen als je er tot nu nog niet was.

 • De beroepsvisser die beloofd had om roofblei te leveren als hij een voldoende grote vangst zou doen, heeft laten weten dat hij deze winter niet meer zal kunnen leveren. De bestelling blijft echter staan. Vanaf november 2021 is het misschien wel mogelijk om roofblei uit te zetten. Het bestuur blijft proberen om roofblei uit te zetten op het clubwater.

 • In de week van 18 januari kwam de politie langs op het domein om na te gaan of de covid19 regels voldoende worden opgevolgd. Ze gingen ook binnen in het clubhuis. In een mail achteraf met de voorzitter laat de politie weten dat het niet kan dat er zich meerdere mensen in het clubhuis bevinden. Enkel de verantwoordelijke mag er (alleen!) binnen zijn. Het clubhuis is daarom ontoegankelijk voor iedereen behalve voor de verantwoordelijke. Deze regeling geldt vanzelfsprekend ook voor de karpervissers. We staan er echt op dat iedereen zich hieraan houdt. Je riskeert niet alleen een fikse boete, maar ook maatregelen die tegen Fario gericht zijn.

 • Mogen we aan alle leden die lid willen blijven in 2021 en die hun lidgeld nog niet betaalden en aan alle nieuwe leden vragen om hun lidmaatschap dringend te betalen op rekening BE 50-1431-0526-5818 van Fario Flyfishing Club. De lidgelden zijn onveranderd: leden die gebruik maken van ons clubwater betalen € 200  per jaar. Uw echtgenote of echtgenoot kan aansluiten voor € 60, kinderen tot 16 jaar voor € 60 en van 16 tot 18 jaar voor € 110. Leden die geen gebruik maken van ons clubwater betalen € 60. Opgelet: het bestuur overweegt een ledenstop!

 • De jaarkalender voor 2021 is beschikbaar. Alle data zijn natuurlijk onder voorbehoud van eventuele wijzigingen bijvoorbeeld naar aanleiding van corona maatregelen. Alle activiteiten werden toegevoegd in de digitale agenda.

 • Het bestuur vraagt met aandrang aan alle leden om gevangen forel met absoluut respect te behandelen. Als een vis diep gehaakt is, dan dient de visser de lijn zo dicht mogelijk bij de bek af te knippen en de vis zo snel mogelijk terug te zetten. Gelieve de gele forellen in het water te onthaken als je ze zou vangen. Dit zijn uiterst tere vissen. 
 • Strengere corona maatregelen: houd afstand en draag een mondmasker als anderen in je buurt komen. Kom niet binnen in het clubhuis, het is niet langer toegankelijk voor de leden. Was geregeld je handen. Zorg voor jezelf en elkaar. 
   

Fario Flyfishing Club is een West-Vlaamse vliegvisvereniging met een eigen forellenwater dat gelegen is aan de Weststraat 56 te Lichtervelde. Dit clubwater heeft een rijke populatie aan forel, winde, ruisvoorn, grote roofblei en grote snoek ( 1,15 m ). Af en toe wordt er ook eens een meerval gevangen op de vlieg. Het clubwater staat gratis ter beschikking van onze vissende leden.

Fario is ontstaan op 15 juli 1980. In deze periode kreeg het vliegvissen in onze streek meer en meer belangstelling. Door die toenemende belangstelling voelden zich enkele mensen geroepen, om zich als vliegvisser te verenigen en zo is heel bescheiden onze club ontstaan. Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste en oudste vliegvisclubs dat ons landje rijk is. Op dit ogenblik hebben we onder impuls van onze voorzitter Norbert Paesbrugge een druk bezette activiteitenkalender. Fario organiseert het ganse jaar door allerlei activiteiten zoals: een eigen clubkampioenschap, opendeur- en ruildag, jeugdsportdagen, clubuitstappen, infoavonden, rookavonden, hesp aan het spitinstructiedagen voor de jeugd met werplessen, enz. 


Doelstellingen:
 1. Verbreiden en ontwikkelen van het vliegvissen.

 2. Opstellen reglementen met het oog de sportiviteit en de kunde onder vliegvissers te verbeteren.

 3. Deelnemen aan wedstrijden ingericht door Belgische en buitenlandse verenigingen.

 4. Inrichten van hengelsportexpedities in binnen en buitenland.

 5. Het bestrijden en aanklagen van stroperij en het bevuilen van waterlopen.

 6. Het beschermen en in stand houden van natuurlijke biotopen in alle viswateren.

 7. Het ontwikkelen van de zin voor de natuur en het leven in open lucht en de sportbeoefening.


Wat biedt Fario Flyfishing Club u aan:

 1. Fario biedt u de kans elke dag te vissen op een NO-KILL en FLY ONLY  op ons clubwater.

 2. Fario leert u het maken van kunstvliegjes aan en informeert u bij de aankoop van het nodige hengel- en bindmateriaal.

 3. Fario verzorgt een eigen tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.

 4. Fario houdt u geregeld op de hoogte via nieuwsbrieven en raadpleegt zijn leden op algemene ledenvergadering.

 5. Fario sluit al zijn leden aan bij Federatie Vlaamse Vliegvissers en biedt ook een hengelsportverzekering gekoppeld aan dit lidmaatschap.


Wat kost een aansluiting bij Fario in 2021:

Wij hebben steeds getracht het vliegvissen binnen ieders bereik te plaatsen en presenteren dan ook een democratisch prijskaartje.

Leden die gebruik maken van ons clubwater betalen € 200  per jaar. Uw echtgenote of echtgenoot kan aansluiten voor € 60, kinderen tot 16 jaar voor € 60 en van 16 tot 18 jaar voor € 110. Leden die geen gebruik maken van ons clubwater betalen € 60.

Dagvergunningen, enkel op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag kosten € 25. De persoon die een dagvergunning wenst te gebruiken is verplicht telefonisch te verwittigen op één van de volgende nummers: 051/503854 of 0476/384138

U kan ook een beurtenkaart aanschaffen voor 5 visbeurten (dit enkel op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag). Hiervoor betaal je € 100. 

Indien de houder van een dagvergunning later beslist lid te worden dan kan één dagvergunning worden gerecupereerd bij het betalen van het lidmaatschap bij Fario Flyfishing Club

De persoon die een dagvergunning aankoopt moet steeds vergezeld zijn van een lid van Fario Flyfishing Club (een peter). Deze laatste staat ervoor in dat de plaatselijke reglementen bij de vergunningnemer bekend zijn. Indien de aanvrager geen peter heeft dan kan een bestuurslid als peter optreden als hij toevallig (maar dus na afspraak) die dag ook aan het clubwater aanwezig is.

De twee weekends die volgen op de datum waarop de forel vrij is, worden er geen dagvergunningen gegeven, net als op de dagen waarop wedstrijden zijn gepland aan het clubwater.

Clubrekening: Fintrobank: BE 50-1431-0526-5818 ;  BIC: GEBABEBB  t.a.v. Fario Flyfishing Club

Rekeningnummer voor overschrijvingen uit het buitenland: BIC: GEBABEBB