Komende activiteiten of belangrijke nieuwe informatie:
 • De jaarkalender voor 2021 is beschikbaar. Alle data zijn natuurlijk onder voorbehoud van eventuele wijzigingen bijvoorbeeld naar aanleiding van corona maatregelen. Alle activiteiten werden toegevoegd in de digitale agenda.

 • Het bestuur vraagt met aandrang aan alle leden om gevangen forel met absoluut respect te behandelen. Als een vis diep gehaakt is, dan dient de visser de lijn zo dicht mogelijk bij de bek af te knippen en de vis zo snel mogelijk terug te zetten. Gelieve de gele forellen in het water te onthaken als je ze zou vangen. Dit zijn uiterst tere vissen.
 • De algemene vergadering gepland op zaterdag 21 november 2020 om 18u werd eveneens afgelast wegens de coronamaatregelen. Het bestuur denkt na over een ander moment of een alternatief.

 • Wij vernemen via mail op 10 oktober 2020 dat Jacques Decancq overleden is op 19 augustus 2020. Jacques was de allereerste voorzitter van deze club en was dus heel belangrijk voor het ontstaan ervan. We bieden via deze weg onze oprechte deelneming aan aan de familie van Jacques. Zijn dochter Tine laat ons weten dat hoewel Jacques al lang geen contact meer had met de Fario Flyfishing Club, zijn  "visclubke"  nog steeds een speciale plaats had in zijn hart. Hij kon met pretoogjes nog veel verhalen vertellen over een zotte bende vissers. Hij koos zelf voor een afscheid in intieme kring, zonder brieven en kaarten. Dit is ook de reden waarom de club zo laat op de hoogte gebracht werd, als zijn dochter Tine. Hiernaast plaatsen we uit eerbetoon een foto van Jacques.
 • Strengere corona maatregelen: houd afstand en draag een mondmasker als anderen in je buurt komen. Kom niet binnen in het clubhuis, het is niet langer toegankelijk voor de leden. Was geregeld je handen. Zorg voor jezelf en elkaar. 
   

Fario Flyfishing Club is een West-Vlaamse vliegvisvereniging met een eigen forellenwater dat gelegen is aan de Weststraat 56 te Lichtervelde. Dit clubwater heeft een rijke populatie aan forel, winde, ruisvoorn, grote roofblei en grote snoek ( 1,15 m ). Af en toe wordt er ook eens een meerval gevangen op de vlieg. Het clubwater staat gratis ter beschikking van onze vissende leden.

Fario is ontstaan op 15 juli 1980. In deze periode kreeg het vliegvissen in onze streek meer en meer belangstelling. Door die toenemende belangstelling voelden zich enkele mensen geroepen, om zich als vliegvisser te verenigen en zo is heel bescheiden onze club ontstaan. Ondertussen zijn wij uitgegroeid tot één van de grootste en oudste vliegvisclubs dat ons landje rijk is. Op dit ogenblik hebben we onder impuls van onze voorzitter Norbert Paesbrugge een druk bezette activiteitenkalender. Fario organiseert het ganse jaar door allerlei activiteiten zoals: een eigen clubkampioenschap, opendeur- en ruildag, jeugdsportdagen, clubuitstappen, infoavonden, rookavonden, hesp aan het spitinstructiedagen voor de jeugd met werplessen, enz. 


Doelstellingen:
 1. Verbreiden en ontwikkelen van het vliegvissen.

 2. Opstellen reglementen met het oog de sportiviteit en de kunde onder vliegvissers te verbeteren.

 3. Deelnemen aan wedstrijden ingericht door Belgische en buitenlandse verenigingen.

 4. Inrichten van hengelsportexpedities in binnen en buitenland.

 5. Het bestrijden en aanklagen van stroperij en het bevuilen van waterlopen.

 6. Het beschermen en in stand houden van natuurlijke biotopen in alle viswateren.

 7. Het ontwikkelen van de zin voor de natuur en het leven in open lucht en de sportbeoefening.


Wat biedt Fario Flyfishing Club u aan:

 1. Fario biedt u de kans elke dag te vissen op een NO-KILL en FLY ONLY  op ons clubwater.

 2. Fario leert u het maken van kunstvliegjes aan en informeert u bij de aankoop van het nodige hengel- en bindmateriaal.

 3. Fario verzorgt een eigen tijdschrift dat viermaal per jaar verschijnt.

 4. Fario houdt u geregeld op de hoogte via nieuwsbrieven en raadpleegt zijn leden op algemene ledenvergadering.

 5. Fario sluit al zijn leden aan bij Federatie Vlaamse Vliegvissers en biedt ook een hengelsportverzekering gekoppeld aan dit lidmaatschap.


Wat kost een aansluiting bij Fario in 2020:

Wij hebben steeds getracht het vliegvissen binnen ieders bereik te plaatsen en presenteren dan ook een democratisch prijskaartje.

Leden die gebruik maken van ons clubwater betalen € 200  per jaar. Uw echtgenote of echtgenoot kan aansluiten voor € 60, kinderen tot 16 jaar voor € 60 en van 16 tot 18 jaar voor € 110. Leden die geen gebruik maken van ons clubwater betalen € 60.

Dagvergunningen, enkel op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag kosten € 25. De persoon die een dagvergunning wenst te gebruiken is verplicht telefonisch te verwittigen op één van de volgende nummers: 051/503854 of 0476/384138

U kan ook een beurtenkaart aanschaffen voor 5 visbeurten (dit enkel op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag). Hiervoor betaal je € 100. 

Indien de houder van een dagvergunning later beslist lid te worden dan kan één dagvergunning worden gerecupereerd bij het betalen van het lidmaatschap bij Fario Flyfishing Club

De persoon die een dagvergunning aankoopt moet steeds vergezeld zijn van een lid van Fario Flyfishing Club (een peter). Deze laatste staat ervoor in dat de plaatselijke reglementen bij de vergunningnemer bekend zijn. Indien de aanvrager geen peter heeft dan kan een bestuurslid als peter optreden als hij toevallig (maar dus na afspraak) die dag ook aan het clubwater aanwezig is.

De twee weekends die volgen op de datum waarop de forel vrij is, worden er geen dagvergunningen gegeven, net als op de dagen waarop wedstrijden zijn gepland aan het clubwater.

Clubrekening: Fintrobank: BE 50-1431-0526-5818 ;  BIC: GEBABEBB  t.a.v. Fario Flyfishing Club

Rekeningnummer voor overschrijvingen uit het buitenland: BIC: GEBABEBB