castellà PER A ESTRANGERS

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua castellana i s'imparteixen en dos nivells:


  • Nivell 1 que correspon al nivell A1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).
  • Nivell 2 que correspon al nivell A2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).


En els dos nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

L'alumne que ho vulgui pot presentar-se a les proves per lliure per a la obtenció de certificats.


Per a més informació: https://examenes.cervantes.es/es/presentacion/dele