CATALÀ: NIVELLS A2, B1, B2, C1

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s'imparteixen en tres nivells:

    • Nivell bàsic de català (A2)
    • Nivell elemental de català (B1)
    • Nivell intermedi de català (B2)
    • Nivell de suficiència de català (C1)

Les persones que vulguin obtenir algun dels certificats poden presentar-se de manera lliure a les proves que convoca la Generalitat de Catalunya un cop l'any. La finalitat de la prova és avaluar si l’aprenent té un domini en l’ús de la llengua que li permeti dur a terme les tasques i les situacions socials de comunicació pròpies de la vida quotidiana.


Per a més informació:

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/