ANGLÈS: A1, A2 i B1

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s'imparteixen en diferents nivells.

En aquests nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

L'alumne que ho vulgui té la possibilitat de presentar-se a les proves lliures que convoca el Departament d'Ensenyament o a les proves de Cambridge.


Més informació: Convocatòria proves lliures per a l'obtenció de certificats oficials d'anglès

Titulacions i proves Cambridge Assessment English


Taula de certificats i diplomes que acrediten el nivell d'anglès