Run & Bike 2018

Bedankt aan alle deelnemers van de Bioracer Run & Bike 2018 !

>>> Resultaten <<<Registration On-line
 
> > >  ON-LINE REGISTRATION : CLOSED < < <

WAAR ?


Administratie/Inschrijvingen/Kleedkamers/Bike-Wash :

                    Gemeenschapscentrum Zaal De Maalderij Walenhof 17 te 1933 Sterrebeek.

Start & Aankomst : ’t Gravenveld Sterrebeek (zie Parkoers overzicht)

 

WANNEER ?   

Zondag 4 november 2018

Voorinschrijvingen mogelijk op de website (16 EUR) tot en met 31 Oktober 2018

Inschrijven kan vanaf 8u45 ter plaatse (18 EUR als er nog plaats is).

Briefing 10u40 op startplaats (’t Gravensveld)

Start 11u00

Prijsuitreiking en Tombola : vanaf 13u30

 

 WAT ? 

            Beide afstanden vertrekken apart.
            Afstand 1 : 15.8 km (2 ronden - start om 11u00)
            Afstand 2 : 8 km (start om 11u10)
            Spaghetti mogelijk na aankomst tegen de prijs van 9 EUR.
            Maximum 150 ploegen aanvaard.
            Meerdere categorieën in korte en lange afstand. 
            Kleedkamers ter plaats en douche in de korte nabijheid.
            Bike-wash bij aankomst.
            Geen Bevoorrading tijdens de wedstrijd : alleen maar bij aankomst.
            Samenspraak en samenwerking met de sportdienst en sportraad van Zaventem.
 

  PODIUM  en PRIJZEN VOOR :

Korte afstand : 1 natura prijs voor alle categorie podiums, namelijk :

mannen

vrouwen

mixte

meisjes < 16 j.

jongen < 16 j.

mixte < 16 j.

en 1 prijs voor de 1ste ploeg 100% van Sterrebeek

 

Lange afstand :  bij een natura prijs :
    - 25 EUR voor de winnaars,
    - 15 EUR voor de 2de
    - 10 EUR voor de 3de, per categorie, namelijk :

mannen senioren ( >= 42 jaar oud en < 80 jaar oud voor de ploeg)

vrouwen senioren (>= 42 jaar oud en < 80 jaar oud voor de ploeg)

mixte ploegen

vrouwen VET A ( >= 80 jaar oud en < 100 jaar oud voor de ploeg)

mannen VET A ( >= 80 jaar oud en < 100 jaar oud voor de ploeg)

mannen VET B ( >= 100 jaar oud voor de ploeg)

meisjes < 21 j.

jongen < 21 j.

en 1 prijs voor de 1ste ploeg 100% van Sterrebeek

         De winnaars van de algemeen klassement Lange Afstand krijgen 100 EUR per ploeg, nl voor:

                                           De eerste ploeg mannen
                                           De eerste ploeg vrouwen
                                           De eerste van de mixte ploegen

        Alle prijzen voor de korte en de lange afstanden zijn naturaprijzen aangeboden door onze sponsors :

FACQ                           LUC BEENHOUWER STERREBEEK                    BIORACER

ROBEET BIKE STYLE                       EUROVENDING

ARGON18 / Guru Sport                         EVENT TRAVEL                      

AD DELHAIZE              NEW IMMO SERVICE             LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)

 

Minimum vereiste van 3 ploegen per categorie zoniet alleen de eerste van de categorie wordt beloond

 

Tombola voor elke deelnemer + aandenken aangeboden door BIORACER !

De persoon moet aanwezig zijn op het moment van de trekking.

 

EVENT TRAVEL van Sterrebeek biedt 1 mooie reis aan (loting onder alle aangekomen en

aanwezige deelnemers)

 

WERA BLOEMEN biedt aan alle eerste vrouwen een mooie bloemen boeket aan.
 

RUNNING MATE biedt aan alle deelnemers een 20% korting aankoopbon.


NUTTIGE INFO - BASIS REGELS

- 1 mountain-bike per ploeg van 2 personen (man-Man, man-vrouw, vrouw-vrouw)
- de gekozen afstand wordt samen afgelegd en ook samen   de eindstreep gehaald
- er mag gewisseld worden zoveel het gewenst is tussen fietser en loper
- loper en fietser mogen niet meer dan 10 meter (+/-) van mekaar verwijderd zijn
- overhandiging van de prijzen : vanaf 13u
- In geval van overtreding : 1 minuut straftijd
- Bij 2de overtreding : 3 minuten straftijd
- Bij 3de overtreding : uitsluiting
- De rechters en seingevers zullen voor het goede verloop van de wedstrijd zorgen in volledige eerbied van deze regels.

 

------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

  OU ?

Administration/Inscriptions/Vestiaires/Bike-Wash :

Gemeenschapscentrum Zaal De Maalderij Walenhof 17 à 1933 Sterrebeek.

Départ et arrivée : ’t Gravenveld – Sterrebeek (voir plan)

 

  QUAND ?   

           Dimanche 4 novembre 2018

Pré-inscriptions possibles sur le site (16 EUR) jusqu’au 31 Octobre 2018

Inscriptions le jour même possible à partir de 8h45 (Attention : 18 EUR, si encore de la places)

Briefing 10h40 au point de départ (‘t Gravensveld)

Départ 11h00

Remise des prix et tombola à partir de 13h30

 

  QUOI ? 

            Les deux distances démarrent séparément

            Distance 1 : 15.8 km (2 tours - départ 11h00)
            Distance 2 : 8 km (1 tour - départ 11h10)
            Spaghetti possible dès l'arrivée pour 9 EUR par personne.
            Plusieurs catégories dans les courte et longue distances.
            Vestiaires sur place et douches à proximité.
            Bike Wash à l'arrivée.
            Pas ravitaillement durant l’épreuve : seulement à l’arrivée
            Collaboration avec le service des sports de la commune de Zaventem.

 

PODIUM  et PRIX POUR :
 
            Petite distance : 1 prix en nature pour chaque podium par catégorie, à savoir :

                                              hommes

                                              dames
                                              équipe mixte
                                              filles < 16 a.
                                              garçons < 16 a.
                                              mixte < 16 a
                                              et 1 prix pour la 1ère équipe 100% de Sterrebeek
 
            Longue distance : outre un prix en nature,
                - 25 EUR pour les vainqueurs
                - 15 EUR pour les 2e
                - 10 EUR pour les 3e, par catégorie, à savoir :
                                              Hommes seniors ( >= 42 ans en < 80 ans pour l'équipe)
                                              Dames seniores ( >= 42 ans en < 80 ans pour l'équipe)
                                              Equipes mixtes
                                              Dames VET A ( >= 80 ans en < 100 ans pour l'équipe)
                                              Hommes VET A ( >= 80 ans en < 100 ans pour l'équipe)
                                              Hommes VET B ( >= 100 ans pour l'équipe)
                                              Jeunes filles < 21 a
                                              Jeunes garçons < 21 a
                                              et 1 prix pour la 1ère équipe 100% de Sterrebeek

            Les vainqueurs Longue Distance reçoivent 100 EUR par équipe, à savoir :

                                              Première équipe hommes

                                              Première équipe dames
                                              Première équipe mixte
 

               Tous les prix pour les petite et la longue distance sont en espèces et offerts par nos partenaires :

    FACQ                                       LUC BEENHOUWER STERREBEEK                BIORACER

    ROBEET BIKE STYLE                                       EUROVENDING

    ARGON18 / Guru Sport                                     EVENT TRAVEL                      

    AD DELHAIZE                          NEW IMMO SERVICE             LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)

 

Minimum 3 équipes par catégorie (au cas contraire seule la première équipe sera récompensée)

                          

Tombola + cadeau BIORACER pour chaque participant ! La personne doit être présente au moment du tirage.
                 

EVENT TRAVEL Sterrebeek offre 1 magnifique voyage (tirage au sort parmi les participants

                        présents)

          WERA BLOEMEN offre à toutes les premières dames un bouquet de fleurs.

 

RUNNING MATE offre à tous les participants un bon de remise d'achat de 20%.

 

INFOS UTILES - REGLES DE BASE

- 1 VTT pour une équipe de 2 personnes (homme-homme, homme-dame, dame-dame)

- La distance totale doit être parcourue ainsi que la ligne d'arrivée traversée ensemble.
- Permutation coureur-cycliste permise à tout moment
- Le coureur à pied et le cycliste ne peuvent être séparés de plus de 10 mètres (+/-)
- Remise des prix à partir de 13h
- En cas d'infraction : 1 minute de pénalité
- A la 2e infraction : 3 minutes de pénalités
- A la 3e infraction : exclusion
- Les juges et signaleurs veilleront au bon déroulement de l'épreuve dans le respect de ces
  règles.

 

-----------------------------------

Parkoers - Parcours :

clic :