Run & Bike 2012

            Bedankt aan alle deelnemers van de Run & Bike 2012 !

>>> RESULTS <<<

>>> PICTURES <<<

infos onderaan - infos ci-dessous - infos below

REUZE PRIJZENPOT ! 2100 EUR cash en aankoop bonnen !


  WAAR ?      Start en aankomst Gemeenschapscentrum De Maalderij Walenhof 17 te 1933 Sterrebeek.

  WANNEER ?   
                          Voorinschrijvingen mogelijk op deze website (14 EUR)
                          Inschrijven kan vanaf 8h45 ter plaatse (16 EUR).
                          Meerdere categoriëen in korte en lange afstand. 
                          Kleedkamers ter plaats en douche in de korte nabijheid.
                          Bike wash bij aankomst.
                          Start van de run & bike korte afstand om 11u00 en lange afstand om 11u15.

  WAT ?           Beide afstanden vertrekken apart.
                           Afstand 1: 7,8 km (start om 11u00)
                           Afstand 2: 15,6 km (2 ronden - start om 11u15)
                           Spaghetti mogelijk na aankomst tegen de prijs van 6 EUR op voorinschrijving.

  PODIUM  en PRIJZEN VOOR :      

                           Korte afstand :    podium voor de 3 eerste 
                                                        podium voor de 3 eerste familie ploeg
                                                        1ste ploeg vrouwen
                                                        1ste ploeg mix
                                                        1ste ploeg jongeren ( < 16 j.)
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - mannen
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - vrouwen
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - mix

                                                        Alle prijzen voor de korte afstand zijn aankoopbonnen aangeboden door :
                                                                POLYSPORT
                                                                ROBEET BIKE STYLE
                                                                SCOTT
                                                                GOLF STERREBEEK
                                                                AD DELHAIZE
                                                                LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)
                                                                LUC BEENHOUWER STERREBEEK

                           Lange afstand : De 3 eerste senioren mannen.
                                                       De 3 eerste van de  VET A
                                                       De 3 eerste van  de VET B. 
                                                       De 3 eerste vrouwen.
                                                       De 3 eerste van de mix ploegen.
                                                       1ste ploeg junior ( < 21 j.)
                                                       1ste ploeg Sterrebeek - mannen
                                                       1ste ploeg Sterrebeek - vrouwen 
                                                       1ste ploeg Sterrebeek - mix 

                                                        De eerste van elke categorie (met uitzondering 1ste ploegen Sterrebeek mannen-vrouwen)
                                                        krijgen cash geld (100 EUR per ploeg).  Deze prijzenpot wordt aangeboden door :
                                                                NEW IMMO SERVICE Sterrebeek
                                                                VDT Rubber Plastiek
                                                                BELFIUS Sterrebeek
                                                        Alle andere prijzen van de lange afstand zijn aankoopbonnen aangeboden door :
                                                                POLYSPORT
                                                                ROBEET BIKE STYLE
                                                                SCOTT
                                                                AD DELHAIZE
                                                                LUC BEENHOUWER STERREBEEK

                           Minimum vereiste van 5 ploegen per categorie zoniet alleen de eerste van de categorie wordt beloond !
                          
                           Tombola voor elke deelnemer + aandenken !
                            De persoon moet aanwezig zijn op het moment van de trekking.
                
                           EVENT TRAVEL van Sterrebeek biedt 2 reisen aan (loting onder alle aangekomen en
                           aanwezige deelnemers)

                           WERA BLOEMEN biedt aan alle eerste vrouwen een mooie bloemen boeket aan.

                            RUNNING MATE ondersteunt onze tombola


  NUTTIGE INFO

- Adres : Zaal Maalderij,
  Walenhof te 1933 Sterrebeek
- Ontvangst en Inschrijvingen : vanaf 8u45
- Briefing om 10u40
- START om 11u
- 1 mountain-bike per ploeg van 2 personen
  (man-man,man-vrouw,vrouw-vrouw)
- de gekozen afstand wordt samen afgelegd en ook samen   de eindstreep gehaald
- er mag gewisseld worden zoveel het gewenst is
- loper en fietser mogen niet meer dan 10 meter
  (+/-) van mekaar verwijderd zijn
- overhandiging van de prijzen : 13u
- In geval van overtreding : 1 minuut straftijd
- Bij 2de overtreding : 3 minuten straftijd
- Bij 3de overtreding : uitsluiting
- De rechters en seingevers zullen voor het
  goede verloop van de wedstrijd zorgen in
  volledige eerbied van deze regels.

- Adresse : Salle "Maalderij"
  Walenhof à 1933 Sterrebeek
- Accueil & Inscriptions : à partir de 8h45
- Briefing à 10h40
- DEPART à 11h
- 1 VTT pour une équipe de 2 personnes
  (homme-homme, homme-dame, dame-dame)
- La distance totale doit être parcourue ainsi que la
   ligne d'arrivée traversée ensemble.
- Permutation coureur-cycliste permise à tout
   moment
- Le coureur à pied et le cycliste ne peuvent être
  séparés de plus de 10 mètres (+/-)
- Remise des prix à 13h
- En cas d'infraction : 1 minute de pénalité
- A la 2e infraction : 3 minutes de pénalités
- A la 3e infraction : exclusion
- Les juges et signaleurs veilleront au bon
  déroulement de l'épreuve dans le respect de ces
  règles

  PARKOERS  VOORINSCHRIJVINGEN mogelijk >>> HIER <<<