Run & Bike 2013

 Bedankt aan alle deelnemers van de Run & Bike 2013 !

>>> RESULTS <<<

>>> RING TV REPORT <<<

>>> PICTURES <<<


Challenge 2013  www.promorunbike.be

nuttige infos hieronder - infos utiles en-dessous - information here below


 WAAR ?      Start en aankomst Gemeenschapscentrum De Maalderij Walenhof 17 te 1933 Sterrebeek.

  WANNEER ?   
                        Voorinschrijvingen mogelijk op deze website (14 EUR)
                        Inschrijven kan vanaf 8h45 ter plaatse (16 EUR als er nog plaats is).
                        Meerdere categoriëen in korte en lange afstand. 
                        Kleedkamers ter plaats en douche in de korte nabijheid.
                        Bike wash bij aankomst.
                        Start van de run & bike korte afstand om 11u00 en lange afstand om 11u05.

  WAT ? 
                        Beide afstanden vertrekken apart.
                        Afstand 1 : 16 km (2 ronden - start om 11u05)
                        Afstand 2 : 8 km (start om 11u00)
                        Spaghetti mogelijk na aankomst tegen de prijs van 6 EUR op voorinschrijving.
                        Maximum 150 ploegen aanvaard.
                        Samenspraak en samenwerking met de sportdienst en sportraad van Zaventem.

  PODIUM  en PRIJZEN VOOR :

                        Korte afstand :    
                                                        1ste ploeg mannen
                                                        1ste ploeg vrouwen
                                                        1ste ploeg mixte
                                                        1ste ploeg familie
                                                        1ste ploeg meisjes < 16 j.
                                                        1ste ploeg jongen < 16 j.
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - mannen
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - vrouwen

                        Lange afstand : 
                                                        De 3 eerste senioren mannen - MASTERS BELGISH KAMPIOENSCHAP
                                                        De 3 eerste vrouwen - MASTERS BELGISCH KAMPIOENSCHAP
                                                        De 3 eerste van de mixte ploegen - MASTERS BELGISH KAMPIOENSCHAP
                                                        De 3 eerste van de  VET A
                                                        De 3 eerste van  de VET B. 
                                                        De 3 eerste ploegen meisjes < 21 j.
                                                        De 3 eerste ploegen jongen < 21 j.
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - mannen
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - vrouwen 

                                                        De winnaars van categorieen MASTERS krijgen 250 EUR per ploeg en hun trui van belgisch
                                                                kampioen 2013.
                                                        Deze prijzenpot van 750 EUR wordt aangeboden door :
                                                                NEW IMMO SERVICE Sterrebeek
                                                                VDT Rubber Plastics
                                                                BACA BAETHENS Bloemen Sterrebeek

                                                        Alle prijzen voor de korte en de lange afstanden zijn naturaprijzen aangeboden door onze
                                                        sponsors :
                                                                FACQ
                                                                POLYSPORT
                                                                ROBEET BIKE STYLE
                                                                SCOTT
                                                                GOLF STERREBEEK
                                                                AD DELHAIZE
                                                                LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)
                                                                LUC BEENHOUWER STERREBEEK
                                                                BACA BAETHENS BLOEMEN
                                                                VDT Rubbers & Plastics
                                                                EUROVENDING
                                                                EVENT TRAVEL
                                                                NEW IMMO SERVICE
                                                                RUNNING MATE


                        Minimum vereiste van 5 ploegen per categorie zoniet alleen de eerste van de categorie wordt beloond !
                          
                        Tombola voor elke deelnemer + aandenken !
                            De persoon moet aanwezig zijn op het moment van de trekking.
                
                        EVENT TRAVEL van Sterrebeek biedt 1 mooie reis aan (loting onder alle aangekomen en
                           aanwezige deelnemers)

                        WERA BLOEMEN biedt aan alle eerste vrouwen een mooie bloemen boeket aan.

                        VOORINSCHRIJVINGEN mogelijk >>> HIER <<<


   
NUTTIGE INFO - BASIS REGELS

- Adres : Zaal Maalderij,
  Walenhof te 1933 Sterrebeek
- Ontvangst en Inschrijvingen : vanaf 8u45
- Briefing om 10u40
- START om 11u
- 1 mountain-bike per ploeg van 2 personen
  (man-man,man-vrouw,vrouw-vrouw)
- de gekozen afstand wordt samen afgelegd en ook samen   de eindstreep gehaald
- er mag gewisseld worden zoveel het gewenst is
- loper en fietser mogen niet meer dan 10 meter
  (+/-) van mekaar verwijderd zijn
- overhandiging van de prijzen : vanaf 13u
- In geval van overtreding : 1 minuut straftijd
- Bij 2de overtreding : 3 minuten straftijd
- Bij 3de overtreding : uitsluiting
- De rechters en seingevers zullen voor het
  goede verloop van de wedstrijd zorgen in
  volledige eerbied van deze regels.
  OU ?      Départ et arrivée Gemeenschapscentrum De Maalderij Walenhof 17 à 1933 Sterrebeek.

  QUAND ?   
                       Pré-inscriptions possibles sur ce site ( 14 EUR )
                       Inscriptions le jour même possible à partir de 8h45 ( Attention : 16 EUR, si encore de la place )
                       Plusieurs catégories dans les courte et longue distances.
                       Vestiaires sur place et douches à proximité
                       Bike Wash à l'arrivée
                       Départ du championnat de Belgique (longue distance) à 11h et de la petite distance à 11h05

  QUOI ? 
                       Les deux distances démarrent séparément
                       Distance 1 : Championnat de Belgique 16 km (2 tours - départ 11h)
                       Distance 2 : 8 km (1 tour - départ 11h05)
                       Spaghetti possible dès l'arrivée pour 6 EUR par personne.
                       Collaboration avec le service des sports de la commune de Zaventem.

  PODIUM  et PRIX POUR :

                        Petite distance :
                                                        1ère équipe hommes
                                                        1ère équipe femmes
                                                        1ère équipe mixte
                                                        1ère équipe famille
                                                        1ère équipe filles < 16 j.
                                                        1ère équipe garçons < 16 j.
                                                        1ère équipe Sterrebeek hommes
                                                        1ère équipe Sterrebeek femmes

                        Longue distance :
                                                        3 premiers seniors hommes - MASTERS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
                                                        3 premières dames - MASTERS CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
                                                        3 premières équipes mixtes - MASTERS  CHAMPIONNAT DE BELGIQUE
                                                        3 premières équipes hommes VET A
                                                        3 premières équipes hommes VET B. 
                                                        3 premières équipes jeunes filles < 21 a.
                                                        3 premières équipes jeunes garçons < 21 a.
                                                        1ère équipe Sterrebeek hommes
                                                        1ère équipe Sterrebeek femmes

                                                        Les vainqeurs des catégories MASTERS reçoivent 250 EUR par équipe et leur maillot de
                                                                champions de Belgique 2013.
                                                        Ces prix d'une valeur totale de 750 EUR sont offerts par :
                                                                NEW IMMO SERVICE Sterrebeek
                                                                VDT Rubber Plastics
                                                                BACA BAETHENS Bloemen Sterrebeek

                                                        Tous les prix pour les petite et la longue distance sont en espèces et offerts par nos
                                                        partenaires :
                                                                FACQ
                                                                POLYSPORT
                                                                ROBEET BIKE STYLE
                                                                SCOTT
                                                                GOLF STERREBEEK
                                                                AD DELHAIZE
                                                                LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)
                                                                LUC BEENHOUWER STERREBEEK
                                                                BACA BAETHENS BLOEMEN
                                                                VDT Rubbers & Plastics
                                                                EUROVENDING
                                                                EVENT TRAVEL
                                                                NEW IMMO SERVICE

                        Minimum 5 équipes par catégorie (au cas contraire seule la première équipe sera récompensée)
                          
                        Tombola + cadeau pour chaque participant !
                            La personne doit être présente au moment du tirage.
                
                        EVENT TRAVEL Sterrebeek offre 1 magnifique voyage (tirage au sort parmi les participants
                        présents)

                        WERA BLOEMEN offre à toutes les première dames un bouquet de fleurs.

                        PRE_INSCRIPTIONS EN LIGNE possible >>> ICI <<<   INFOS UTILES - REGLES DE BASE

- Adresse : Salle "Maalderij"
  Walenhof à 1933 Sterrebeek
- Accueil & Inscriptions : à partir de 8h45
- Briefing à 10h40
- DEPART à 11h
- 1 VTT pour une équipe de 2 personnes
  (homme-homme, homme-dame, dame-dame)
- La distance totale doit être parcourue ainsi que la
   ligne d'arrivée traversée ensemble.
- Permutation coureur-cycliste permise à tout
   moment
- Le coureur à pied et le cycliste ne peuvent être
  séparés de plus de 10 mètres (+/-)
- Remise des prix à partir de 13h
- En cas d'infraction : 1 minute de pénalité
- A la 2e infraction : 3 minutes de pénalités
- A la 3e infraction : exclusion
- Les juges et signaleurs veilleront au bon
  déroulement de l'épreuve dans le respect de ces
  règles


 PARKOERS - PARCOURS