Run & Bike 2014

Nuttige infos hieronder - infos utiles en-dessous - information here below

 WAAR ?      Start en aankomst Gemeenschapscentrum De Maalderij Walenhof 17 te 1933 Sterrebeek.

  WANNEER ?   
                        Voorinschrijvingen mogelijk op deze website (14 EUR)
                        Inschrijven kan vanaf 8h45 ter plaatse (16 EUR als er nog plaats is).
                        Meerdere categoriëen in korte en lange afstand. 
                        Kleedkamers ter plaats en douche in de korte nabijheid.
                        ! nieuw ! 3 Bike wash bij aankomst.
                        Start van de run & bike lange afstand om 11u00 en korte afstand om 11u05.

  WAT ? 
                        Beide afstanden vertrekken apart.
                        Afstand 1 : 15,4 km (2 ronden - start om 11u)
                        Afstand 2 : 7,7 km (start om 11u05)
                        Spaghetti mogelijk na aankomst tegen de prijs van 6 EUR.
                        Maximum 150 ploegen aanvaard.
                        Samenspraak en samenwerking met de sportdienst en sportraad van Zaventem.

  PODIUM  en PRIJZEN VOOR :

                        Korte afstand :    
                                                        1ste ploeg mannen
                                                        1ste ploeg vrouwen
                                                        1ste ploeg mixte
                                                        1ste ploeg familie
                                                       1ste ploeg meisjes < 16 j.
                                                       1ste ploeg jongen < 16 j.
                                                       1ste ploeg Sterrebeek - mannen
                                                       1ste ploeg Sterrebeek - vrouwen

                        De winnaars per catégorie krijgen maximaal een prijs

                        Lange afstand : 
                                                        De 3 eerste ploegen mannen senioren
                                                        De 3 eerste ploegen vrouwen senioren
                                                        De 3 eerste van de mixte ploegen
                                                        De 3 eerste ploegen van de  VET A
                                                        De 3 eerste ploegen van  de VET B. 
                                                        De 3 eerste ploegen meisjes < 21 j.
                                                        De 3 eerste ploegen jongen < 21 j.
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - mannen
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - vrouwen 

                        De winnaars van de algemeen klassement Lange Afstand krijgen 100 EUR per ploeg nl voor :
                                                        De eerste ploeg mannen senioren
                                                        De eerste ploeg vrouwen senioren
                                                        De eerste van de mixte ploegen

                        Alle prijzen voor de korte en de lange afstanden zijn naturaprijzen aangeboden door onze sponsors :
                                                                FACQ
                                                                ROBEET BIKE STYLE
                                                                SCOTT
                                                                AD DELHAIZE
                                                                LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)
                                                                LUC BEENHOUWER STERREBEEK
                                                                EUROVENDING
                                                                EVENT TRAVEL
                                                                NEW IMMO SERVICE
 

                        Minimum vereiste van 5 ploegen per categorie zoniet alleen de eerste van de categorie wordt beloond !
                          
                        Tombola voor elke deelnemer + aandenken !
                            De persoon moet aanwezig zijn op het moment van de trekking.
                
                        EVENT TRAVEL van Sterrebeek biedt 1 mooie reis aan (loting onder alle aangekomen en
                           aanwezige deelnemers)

                        WERA BLOEMEN biedt aan alle eerste vrouwen een mooie bloemen boeket aan.

                        VOORINSCHRIJVINGEN mogelijk >>> HIER <<<


   
NUTTIGE INFO - BASIS REGELS

- Adres : Zaal Maalderij,
  Walenhof te 1933 Sterrebeek
- Ontvangst en Inschrijvingen : vanaf 8u45
- Briefing om 10u40
- START om 11u
- 1 mountain-bike per ploeg van 2 personen
  (man-man,man-vrouw,vrouw-vrouw)
- de gekozen afstand wordt samen afgelegd en ook samen   de eindstreep gehaald
- er mag gewisseld worden zoveel het gewenst is
- loper en fietser mogen niet meer dan 10 meter
  (+/-) van mekaar verwijderd zijn
- overhandiging van de prijzen : vanaf 13u
- In geval van overtreding : 1 minuut straftijd
- Bij 2de overtreding : 3 minuten straftijd
- Bij 3de overtreding : uitsluiting
- De rechters en seingevers zullen voor het
  goede verloop van de wedstrijd zorgen in
  volledige eerbied van deze regels.
  OU ?      Départ et arrivée Gemeenschapscentrum De Maalderij Walenhof 17 à 1933 Sterrebeek.

  QUAND ?   
                       Pré-inscriptions possibles sur ce site ( 14 EUR )
                       Inscriptions le jour même possible à partir de 8h45 ( Attention : 16 EUR, si encore de la place )
                       Plusieurs catégories dans les courte et longue distances.
                       Vestiaires sur place et douches à proximité
                       ! nouveauté ! 3 Bike Wash à l'arrivée
                       Départ de la longue distance à 11h et de la petite distance à 11h05

  QUOI ? 
                       Les deux distances démarrent séparément
                       Distance 1 : 15,4 km (2 tours - départ 11h)
                       Distance 2 : 7,7 km (1 tour - départ 11h05)
                       Spaghetti possible dès l'arrivée pour 6 EUR par personne.
                       Collaboration avec le service des sports de la commune de Zaventem.

  PODIUM  et PRIX POUR :

                        Petite distance :
                                                        1ère équipe hommes
                                                        1ère équipe femmes
                                                        1ère équipe mixte
                                                        1ère équipe famille
                                                       1ère équipe filles < 16 j.
                                                       1ère équipe garçons < 16 j.
                                                        1ère équipe Sterrebeek hommes
                                                        1ère équipe Sterrebeek femmes

                         Les vainqueurs par catégorie reçoivent maximum un prix

                        Longue distance :
                                                        3 premières équipes hommes seniors
                                                        3 premières équipes femmes seniors
                                                        3 premières équipes mixtes
                                                        3 premières équipes hommes VET A
                                                        3 premières équipes hommes VET B. 
                                                        3 premières équipes jeunes filles < 21 a.
                                                        3 premières équipes jeunes garçons < 21 a.
                                                        1ère équipe Sterrebeek hommes
                                                        1ère équipe Sterrebeek femmes

                         Les vainqeurs du classement général longue distance reçoivent 100 EUR par équipe comme suit :
                                                        première équipe hommes seniors
                                                        première équipe femmes seniors
                                                        première équipe mixte

                         Tous les prix pour les petite et la longue distance sont en espèces et offerts par nos partenaires :
                                                                FACQ
                                                                ROBEET BIKE STYLE
                                                                SCOTT
                                                                GOLF STERREBEEK
                                                                AD DELHAIZE
                                                                LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)
                                                                LUC BEENHOUWER STERREBEEK
                                                                EUROVENDING
                                                                EVENT TRAVEL
                                                                NEW IMMO SERVICE

                        Minimum 5 équipes par catégorie (au cas contraire seule la première équipe sera récompensée)
                          
                        Tombola + cadeau pour chaque participant !
                            La personne doit être présente au moment du tirage.
                
                        EVENT TRAVEL Sterrebeek offre 1 magnifique voyage (tirage au sort parmi les participants
                        présents)

                        WERA BLOEMEN offre à toutes les première dames un bouquet de fleurs.

                        PRE_INSCRIPTIONS EN LIGNE possible >>> ICI <<<   INFOS UTILES - REGLES DE BASE

- Adresse : Salle "Maalderij"
  Walenhof à 1933 Sterrebeek
- Accueil & Inscriptions : à partir de 8h45
- Briefing à 10h40
- DEPART à 11h
- 1 VTT pour une équipe de 2 personnes
  (homme-homme, homme-dame, dame-dame)
- La distance totale doit être parcourue ainsi que la
   ligne d'arrivée traversée ensemble.
- Permutation coureur-cycliste permise à tout
   moment
- Le coureur à pied et le cycliste ne peuvent être
  séparés de plus de 10 mètres (+/-)
- Remise des prix à partir de 13h
- En cas d'infraction : 1 minute de pénalité
- A la 2e infraction : 3 minutes de pénalités
- A la 3e infraction : exclusion
- Les juges et signaleurs veilleront au bon
  déroulement de l'épreuve dans le respect de ces
  règles


 PARKOERS - PARCOURS
WEGENS DE WERKEN IN STERREBEEK HEBBEN WIJ ONS PARKOERS MOETEN AANPASSEN :

 FOTOS PARKOERS - PHOTOS PARCOURS