Run & Bike 2016

Bedankt aan alle deelnemers van de Run & Bike 2016 !

>>> Resultaten <<<

>>> Pix & videos <<<


informatie NL onderaan - informations FR ci-dessous - information below WAAR ?     Onhaal & Administrtatie Gemeenschapscentrum Zaal De Maalderij Walenhof 17 te 1933 Sterrebeek.
                        Start & Aankost : 't Gravensveld (zie parkoers hieronder)

  WANNEER ?   
                        Zondag 30 October 2016
                        Voorinschrijvingen mogelijk op deze website (14 EUR) tot en met 26 Oktober 2016
                        Inschrijven vanaf 8h45 ter plaatse (16 EUR als er nog plaats is).
                        Briefing om 10u40 bij startplaats
                        Start om 11u10
                        Prijsuitreiking & tombolan vanaf 13u30

  WAT ? 
                        Beide afstanden vertrekken apart.
                        Afstand 1 : 16 km (2 ronden - start om 11u)
                        Afstand 2 : 8 km (start om 11u10)
                        Spaghetti mogelijk na aankomst tegen de prijs van 8 EUR.
                        Maximum 150 ploegen aanvaard.
                        Meerdere categoriëen in korte en lange afstand. 
                        Kleedkamers ter plaats en douche in de korte nabijheid.
                        Bike wash bij aankomst.
                        GEEN BEVOORADING tijdens de wedstrijd... alleen bij aankomst!
                        Samenspraak en samenwerking met de sportdienst en sportraad van Zaventem.

  PODIUM  en PRIJZEN VOOR :

                        Korte afstand : een natura prijs voor elke winende ploeg, namelijk     
                                                        1ste ploeg mannen
                                                        1ste ploeg vrouwen
                                                        1ste ploeg mixte
                                                        1ste ploeg familie
                                                        1ste ploeg meisjes < 16 j.
                                                        1ste ploeg jongen < 16 j.
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - mannen
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - vrouwen

                        Lange afstand : 30 EUR voor elke winende ploeg, namelijk
                                                        1ste ploegen mannen senioren
                                                        1ste ploegen vrouwen senioren
                                                        1ste ploegen van de vrouwen VET A
                                                        1ste ploegen van de mannen VET A
                                                        1ste ploegen van de mannen VET B. 
                                                        1ste van de mixte ploegen
                                                        1ste ploegen meisjes < 21 j.
                                                        1ste ploegen jongen < 21 j.
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - mannen
                                                        1ste ploeg Sterrebeek - vrouwen 

                        De winnaars van de algemeen klassement Lange Afstand krijgen 100 EUR per ploeg nl voor :
                                                        1ste ploeg mannen
                                                        1ste ploeg vrouwen
                                                        1ste van de mixte ploegen

                        Alle prijzen voor de korte en de lange afstanden zijn naturaprijzen aangeboden door onze sponsors :
                                                                FACQ
                                                                ROBEET BIKE STYLE
                                                                SCOTT
                                                                AD DELHAIZE
                                                                LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)
                                                                LUC BEENHOUWER STERREBEEK
                                                                EUROVENDING
                                                                EVENT TRAVEL
                                                                NEW IMMO SERVICE
                                                                RUNNING MATE
                                                                NOEL VANDEVELDE
 

                        Minimum vereiste van 3 ploegen per categorie zoniet alleen de eerste van de categorie wordt beloond !
                          
                        Tombola voor elke deelnemer + aandenken !
                            De persoon moet aanwezig zijn op het moment van de trekking.

                        RUNNING MATE  van Kampenhout biedt 1 aankoopbon twv 25 EUR aan alle deelnemers             
                        EVENT TRAVEL van Sterrebeek biedt 1 mooie reis aan (loting onder alle aangekomen en
                           aanwezige deelnemers)

                        WERA BLOEMEN biedt aan alle eerste vrouwen 1 mooie bloemen boeket aan.

                        VOORINSCHRIJVINGEN mogelijk >>> HIER <<<


   
NUTTIGE INFO - BASIS REGELS

- 1 mountain-bike per ploeg van 2 personen
  (man-man,man-vrouw,vrouw-vrouw)
- de gekozen afstand wordt samen afgelegd en ook samen   de eindstreep gehaald
- er mag gewisseld worden zoveel het gewenst is
- loper en fietser mogen niet meer dan 10 meter
  (+/-) van mekaar verwijderd zijn
- overhandiging van de prijzen : vanaf 13u
- In geval van overtreding : 1 minuut straftijd
- Bij 2de overtreding : 3 minuten straftijd
- Bij 3de overtreding : uitsluiting
- De rechters en seingevers zullen voor het
  goede verloop van de wedstrijd zorgen in
  volledige eerbied van deze regels.

  OU ?       Accueil & Administration Gemeenschapscentrum Zaal De Maalderij Walenhof 17 à 1933 Sterrebeek.
                    Départ & Arrivée : 't Gravensveld (voir plan ci-dessous)

  QUAND ?   
                       Dimanche 30 Octobre 2016
                       Pré-inscriptions possibles sur ce site ( 14 EUR ) jusqu'au 26 octobre 2016 inclus.
                       Inscriptions le jour même possible à partir de 8h45 ( Attention : 16 EUR, si encore de la place )
                       Briefing 10h40 au point de départ ('s Gravensveld)
                       Départ à 11h00
                       Remise des prix et tombola à partir de 13h30

  QUOI ? 
                       Les deux distances démarrent séparément
                       Distance 1 : 15,8 km (2 tours - départ 11h)
                       Distance 2 : 8 km (1 tour - départ 11h10)
                       Spaghetti possible dès l'arrivée pour 8 EUR par personne.
                       Plusieurs catégories dans les courte et longue distances.
                       Vestiaires sur place et douches à proximité
                       Bike Wash à l'arrivée
                       PAS DE RAVITAILLEMENT durant l'épreuve mais bien à l'arrivée.
                       Collaboration avec le service des sports de la commune de Zaventem.

  PODIUM  et PRIX POUR :

                        Petite distance : 1 prix en nature par équipe vainqueur, à savoir
                                                        1ère équipe hommes
                                                        1ère équipe dames
                                                        1ère équipe mixte
                                                        1ère équipe famille
                                                        1ère équipe filles < 16 j.
                                                        1ère équipe garçons < 16 j.
                                                        1ère équipe Sterrebeek hommes
                                                        1ère équipe Sterrebeek dames

                        Longue distance : 30 EUR par équipe vainqueur, à savoir
                                                        1ére équipe hommes seniors
                                                        1ére équipe dames seniors
                                                        1ére équipe dames VET A
                                                        1ére équipe hommes VET A
                                                        1ére équipe hommes VET B. 
                                                        1ére équipe mixte
                                                       
1ére équipe jeunes filles < 21 a.
                                                        1ére équipe jeunes garçons < 21 a.
                                                        1ère équipe Sterrebeek hommes
                                                        1ère équipe Sterrebeek dames

                         Les vainqeurs du classement général longue distance reçoivent 100 EUR par équipe comme suit :
                                                        première équipe hommes
                                                        première équipe dames
                                                        première équipe mixte

                         Tous les prix pour les petite et la longue distance sont en espèces et offerts par nos partenaires :
                                                                FACQ
                                                                ROBEET BIKE STYLE
                                                                SCOTT
                                                                AD DELHAIZE
                                                                LUC BOONEN (Dakwerken - Sterrebeek)
                                                                LUC BEENHOUWER STERREBEEK
                                                                EUROVENDING
                                                                EVENT TRAVEL
                                                                NEW IMMO SERVICE
                                                                RUNNING MATE
                                                                NOEL VANDEVELDE

                        Minimum 3 équipes par catégorie (au cas contraire seule la première équipe sera récompensée)
                          
                        Tombola + cadeau pour chaque participant !
                            La personne doit être présente au moment du tirage.
                
                        RUNNING MATE Kampenhout offre 1 bon d'achat de 25 EUR aux participants

    
                    EVENT TRAVEL Sterrebeek offre 1 magnifique voyage (tirage au sort parmi les participants
                        présents)

                        WERA BLOEMEN offre à toutes les premières dames 1 bouquet de fleurs.

                        PRE-INSCRIPTIONS EN LIGNE possible >>> ICI <<< INFOS UTILES - REGLES DE BASE

- 1 VTT pour une équipe de 2 personnes
  (homme-homme, homme-dame, dame-dame)
- La distance totale doit être parcourue ainsi que la
   ligne d'arrivée traversée ensemble.
- Permutation coureur-cycliste permise à tout
   moment
- Le coureur à pied et le cycliste ne peuvent être
  séparés de plus de 10 mètres (+/-)
- Remise des prix à partir de 13h
- En cas d'infraction : 1 minute de pénalité
- A la 2e infraction : 3 minutes de pénalités
- A la 3e infraction : exclusion
- Les juges et signaleurs veilleront au bon
  déroulement de l'épreuve dans le respect de ces
  règles


 PARKOERS - PARCOURS
clic :