Všeobecná angličtina

VŠEOBECNÁ (HOVOROVÁ) ANGLIČTINA

■ JUNIOR ENGLISH (cieľovou skupinou sú žiaci 2.-9. ročníka základných škôl,
zameraním je príprava na prijímacie pohovory na stredné (bilinguálne) školy a štúdium v zahraničí)
■ STUDENT ENGLISH (produkt je zvlášť určený pre maturantov a študentov stredných škôl,
zameraním je príprava na prijímacie pohovory a štúdium na vysokých školách)
■ SIMPLY ENGLISH (určená nenáročným klientom, ktorí majú záujem osvojiť si
základnú hovorovú a všeobecnú angličtinu, základný kurz začína anglickou abecedou
a končí jednoduchými konverzačnými modelmi, mierne pokročilá forma zahŕňa
frazeologické jednotky a rozsiahlejšiu slovnú zásobu,
vyučovanie pokročilých vychádza z predpokladu teoretickej znalosti angličtiny záujemcu
a jeho cieľom je osvojiť si  existujúcu a novú terminológiu v praxi,
aplikovať dialógy do bežných situácií a stabilizovať konverzáciu na používateľskej aktívnej úrovni)
■ PROFI ENGLISH (špecializovaná právnická, medicínska, ekonomická a technická terminológia)
■ CONVERSATION (kovnerzácia s native speakers, s cieľom osvojovať si modernú terminológiu)
■ ONE TO ONE (jeden lektor - jeden klient) - individuálny cenník
■ TRANSLATOR (preklady odbornej literatúry, aproximovanie právnych dokumentov,
korešpondencia so zahraničnými partnermi) - individuálny cenník
■ INTERPRETEUR (tlmočenie hovoreného slova na konferenciách, mítingoch, či seminároch,
obchodným partnerom,oficiálnym návštevám, alebo doprovod zahraničným turistom)

Absolventom produktov Conversation, One to One, Junior, Student,
Simply a Profi English vystavíme doklad o účasti,
ktorý môžu predložiť ako dôkaz o zvýšení jazykovej kvalifikácie.