Obchodná angličtina

Po absolvovaní jednotlivých kurzov získava klient medzinárodne uznávaný certifikát
MPA (N.2087/A - ICOL), 
v závislosti od ich úrovne podľa
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE - Spoločného európskeho ref. rámca
(BASIC ENGLISH: A1 - elementary + A2 - pre-intermediediate,
BALANCE ENGLISH: B1 - intermediate + B2 - upper-mediate,
BLUE ENGLISH: C1 - pre-advanced, C2 - advanced),
ktorý zvyšuje klientovu prestíž v zamestnaní a v spoločenskom živote.

Produkt BASIC ENGLISH je určený klientom, ktorí úspešne absolvovali vstupné testy.
Ťažiskom je frazeológia a konverzácia v situáciach, v ktorých sa klient vo svojej praxi stretáva.
1. trimester: MYSELF (sebeprezentácia, predstavovanie sa vytváranie profesného CV,
    dialógy v bežných životných situáciach)
2. trimester: CONTACT (nadväzovanie (obchodných) kontaktov
    a vyhľadávanie pracovných príležitostí v rámci EÚ, konverzačné modely, preklady) 
3. trimester: LIFE (život vo veľkomeste, komunikácia s lekármi, inštitúciami a právnické minimum)

Produkt BALANCE ENGLISH je určený klientom, ktorí úspešne absolvovali kurz BASIC,
vstupné, alebo rozdielové testy. Ťažiskom je slovná zásoba a plynulá konverzácia s cudzincami.
1. trimester: BUSINESS (plynulé telefonáty, uzatváranie jednoduchých obchodov,
    vstupné pohovory do zamestnania v cudzom jazyku, rokovania)
2. trimester: INFORMATICS (informačné technológie, operačné systémy, internet, mail)
3. trimester: MANAGEMENT (vedenie malého podniku, personalistika, jednoduché účtovníctvo)

Produkt BLUE ENGLISH je určený klientom, ktorí úspešne absolvovali vstupné testy.
Ťažiskom je konverzácia a náročnejšia slovná zásoba.
1. trimester: CONTRACT (profesionálna komerčná komunikácia, vyhľadávanie a riešenie akvizícií, 
    vedenie rokovaní v cudzom jazyku)
2. trimester: INSTITUTE (komunikácia a korešpondencia so zahraničnými štátnymi a vládnymi organizáciami,
    vrátane verejného sektora)
3. trimester: MARKETING (marketingové plány, vedenie zahraničných pracovníkov,
    prezentácia vlastnej spoločnosti a jej obchodnej politiky, 
zakladanie filiálok a obchodných zastúpení v EÚ)