Lektori

Naši profesionálni vyučujúci v abecednom poradí

■ Brown Ronald Anthony
■ Divinec Daniel, Mgr.
■ Garabáš Marián Anton, Ing.
■ Grenčíková Jana, Mgr.
Janovová Jana, Mgr.
Kelemenová Eva, Mgr.
■ Khan Farid
■ Kolníková Blanka, Ing.
■ Kováčová Erika, Mgr.
■ Kubincová Viera, PhDr.
■ Mandáková Alexandra, PaedDr.
■ Puška Zdeno, Mgr.
■ Tatay Usha
■ Tordová Soňa, Mgr.