Lektori

Naši profesionálni vyučujúci v abecednom poradí:


■  Brown Ronald Anthony
■  Divinec Daniel, Mgr. 
■  Garabáš Marián Anton, Ing. 
■  Grenčíková Jana, Mgr.
■  Janovová Jana, Mgr. 
■  Khan Farid 
■  Kolníková Blanka, Ing. 
■  Kováčová Erika, Mgr. 
■  Kubincová Viera, PhDr.
■  Mandáková Alexandra, PaedDr. 
■  Puška Zdeno, Mgr. 
■  Tatay Usha 
■  Tordová Soňa, Mgr.