vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti
preklady a tlmočenie
organizácia kurzov a školení
■ právne poradenstvo v oblasti aproximácie
■ činnosť organizačných a ekonomických poradcov

https://pixabay.com/images/id-1266043/https://pixabay.com/images/id-1266043/Carousel imagehttps://pixabay.com/images/id-1266043/Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imagehttps://pixabay.com/images/id-1266043/Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imagehttps://pixabay.com/images/id-1266043/Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imagehttps://pixabay.com/images/Carousel image

20 rokov poskytujeme
trimestrálne kurzy
anglického jazyka
na všetkých úrovniach