Práca s počítačom

Názov kurzov: PRÁCA S POČÍTAČOM

Úrovnostné hladiny: začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí
Trvanie: 16 vyučovacích hodín
Lektori: odborníci v oblasti informačných technológií so štátnou skúškou z pedagogiky
Cena kurzu:  80 eur na osobu

OBSAHOVÉ ZAMERANIE SEMINÁROV
- seminár = 2 vyučovacie hodiny po 45 minút
- časť a) je teória - 10 minút
- časť b) sú praktické cvičenia - 80 minút

KURZ: A) ZAČIATOČNÍCI
1. Počítač a jeho príslušenstvo:
    a) Hardware, software
    b) Spúštanie aplikácií a základné ovládacie panely v oknách
2. Základné operačné systémy:
    a) Windows, OS Mac, Linux, Unix
    b) Užívateľské kontá, znakové sady a dvojková sústava
3. Základné programové aplikácie:   
    a) Hardisk, operačná pamäť, vírusy
    b) Spúšťanie a inštalácia software, antivírusové, antispamové, firewallové a antispywarové brány
4. Vytváranie, ukladanie, spracovávanie a zálohovanie dát v jednotlivých aplikáciach:
    a) Textové a grafické editory, nosiče dát
    b) Priečinky, používanie USB kľúčov, pamäťových kariet, CD a DVD nosičov
5. Počítačové siete:  
    a) Internet, intranet, Messenger a bezpečnosť na sieti
    b) Prehliadače, adresy, webstránky, vyhľadávače
6. Periférne zariadenia:   
    a) Prehľad, spôsoby pripojenia a ovládače
    b) Tlač, skenovanie, nastavenie rozlíšenia, klávesnice, modemy, CD/DVD, ďalšie ovládacie a multifunkčné zariadenia
7. Elektronická pošta:    
    a) Mail, chat, webkamera
    b) Zriadenie mailovej adresy, vytváranie, odosielanie a prijímanie pošty s prílohami
8. Systém a jeho ladenie:   
    a) Kapacita, odinštalovávanie programov
    b) Kontrola činnosti počítača, update, legalizácia software

KURZ: B) MIERNE POKROČILÍ
1. Počítačové príslušenstvo:   
    a) Počítačové komponenty
    b) Skladanie počítača a výmena súčiastok
2. Programové aplikácie a kapacita:   
    a) Inštalácia a odinštalovanie programov, bezpečnosť systému
    b) Program files, delenie disku, zálohovanie dát
3. Vypaľovanie a komprimovanie dát:  
    a) CD/DVD , archivačné programy
    b) Archivácia, konvertovanie a kryptovanie dokumentov
4. Počítačové siete:
    a) Explorer, Mozilla, Opera, Chrome
    b) Záložky, história, ochrana osobných údajov a hesiel
5. Periférie:   
    a) Inštalácia, odinštalovávanie, update
    b) Open Office + tlač, Picasa + sken, PowerPoint + dataprojektor
6. Elektronická pošta:   
    a) Bezpečnosť pri odosielaní a prijímaní správ
    b) Google účet, antivírus, antispam, triedenie a presmerovanie pošty
7. Online správa dokumentov:   
    a) GoogleDoc, Life Workspace
    b) Vkladanie, úprava a zdielanie dokumentov
8. Tvorba webstránok:  
    a) Programovacie jazyky a domény
    b) GoogleWeb, chat, ICQ, Skype

KURZ: C) POKROČILÍ
1. Windows:    
    a) Verzie, inštalácia, legalizácia
    b) Ladenie, systémové chyby
2. MS Office:   
    a) Inštalácia komponentov, update, odinštalovávanie
    b) Nadstavovanie rozhraní
3. MS Word:  
    a) Tabuľky, funkcie a hromadná korešpondencia
    b) Zalamovanie a formátovanie rozsiahlych dokumentov
4. MS Excel:   
    a) Grafy, vzorce
    b) Formátovanie a konvertovanie
5. MS PowerPoint:   
    a) Časovanie, vkladanie zvukov
    b) Zálohovanie, online správa prezentácií
6. Multimédiá:  
    a) Zvuk, obraz, video
    b) Editovanie, zmena veľkostí a strihanie videa
7. Elektronická pošta:   
    a) Poštové servery, POP3
    b) Gmail a jeho správna konfigurácia
8. Blogy, RSS kanály, Webstránky:  
    a) História a účel
    b) Vytváranie, programovanie, prehľad VOC komponentov