vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti
preklady a tlmočenie
organizácia kurzov a školení
■ právne poradenstvo v oblasti aproximácie
■ činnosť organizačných a ekonomických poradcov

vyše 20 rokov poskytujeme
trimestrálne (online) kurzy
a n g l i c k é h o j a z y k a
na všetkých úrovniach