Úvod

Vitajte na stránkach BEN language school

■  vzdelávanie v oblasti rozvoja osobnosti, organizácia kurzov a školení
■  preklady a tlmočenie
■  vydávanie kníh a časopisov
■  právne poradenstvo v oblasti aproximácie
■  činnosť organizačných a ekonomických poradcov

Pre firmy a širšiu verejnosť
aktuálne ponúkame už 18. rok
trimestrálne kurzy anglického jazyka na úrovniach: 

■  BASIC ENGLISH (začiatočníci - beginners)
■  BALANCE ENGLISH (mierne pokročilí - intermediates)
■  BLUE ENGLISH (pokročilí - upper-intermediates)

Okrem primárnych kurzov cudzích jazykov poskytujeme: 

 

KURZY PRÁCE S POČÍTAČOM

● ZAČIATOČNÍCI

● MIERNE POKROČILÍ

● POKROČILÍ

 

          Stránka je venovaná pamiatke na Antona Divinca.