Communityteater

Communityteater för oss är att arbeta med teater inom en avgränsad grupp. Det kan vara som i första projektet, en grupp barn i nioårsåldern från Angered. Gruppen med och bestämmer innehållet, i vårt fall utifrån ett tema, tillsammans med professionella konstnärer. Slutligen återkopplas processen till den ursprungliga gruppen genom att den är publik eller delaktig i föreställningen.

I communityteatern krockar det professionella skapandet med de som aldrig gjort teater tidigare, det är en utmaning för båda parter och det är i den utmaningen mötet blir riktigt intressant.

I föreställningen Trotagningar, har vi arbetat med att utveckla en träningsmetod som kan ligga som grund för att starta Community-projekt. Fokus ligger på rörelser, dans, skapandet av personligt material och hur man arbetar i förhållande till rummet. Det talade ordets betydelse har minskat allt eftersom den metod håller på att utvecklas. Erfarenheten säger oss att vi genom att arbeta på mer rörelsebaserat sätt kan hitta vägar till det i människan som är mer tabubelagt och inte lika socialt accepterat.

När vi arbetat med tonårstjejer upptäckte vi att de enklare fick tillgång till bland annat sin vrede och sorg genom att arbeta med kroppen istället för att formulera sig verbalt. För oss är det mer intressant att hitta uttryck vi normalt inte har tillgång till.

Detta kan även skapa en möjlighet att arbeta med människor som inte talar samma språk.

Kontakta oss >