Lidmaatschap‎ > ‎

Regels op steiger

Op de afmeersteiger is het niet toegestaan:
  1. hinderlijk lawaai te maken;
  2. afvalstoffen afkomstig uit het boordtoilet te lozen in het water;
  3. het water te verontreinigen met olie, bilgewater, vet, huishoudelijk afval, uitwerpselen van dieren of met andere milieuverontreinigende stoffen. Afvalstoffen moeten worden afgevoerd en gedeponeerd in de inzamelpunten van de gemeente.
  4. vaartuigen schoon te maken met niet biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen;
  5. werkzaamheden aan, in of op het vaartuig te (laten) verrichten die belastend zijn voor het milieu en/of waardoor milieubelastende stoffen in het water geraken. Voorbeelden hiervan zijn: het schuren en afbranden.

Een ieder die zich op de afmeersteiger bevindt, is gehouden afvalstoffen af te voeren en te deponeren in de inzamelpunten van de gemeente. 

Comments