Bestuursleden

De bestuursleden van de Vereniging de Noordzijde zijn:

Sieger Sijpestein, voorzitter

Rene Burgering, penningmeester

Peter Rooze, secretaris