Algemene Ledenvergadering 2020


De Algemene Ledenvergadering staat gepland op:
zaterdag 20 juni 2020.


Aanvang: 11.00 uur
Einde: 13.00 uur

Locatie
Hotel Buiten, Th J. Lammerslaan 3
1064 DH Amsterdam

HET HOTEL IS BIJ HET STRAND


Agenda

  1. Welkom
  2. Mededelingen
  3. Notulen vergadering 2019
  4. Nieuwe kascommissie.
  5. Jaarrekening 2019
  6. Rondvraag
  7. Sluiting


Notulen 2019 onder aan de pagina

Ċ
VVE Noordzijde,
21 mei 2019 08:50
Comments