Algemene Ledenvergadering 2019


De Algemene Ledenvergadering staat gepland op:
zaterdag 18 mei 2019


Aanvang: 11.00 uur
Einde: 13.00 uur

Locatie
Hotel Buiten, Th J. Lammerslaan 3
1064 DH Amsterdam

HET HOTEL IS BIJ HET STRAND


Agenda

1. Welkom
2. Mededelingen
3. Notulen vergadering 2018
4. Jaarrekening 2018
5.     
Rondvraag
6. Sluiting


Notulen 2018 en Agenda 2019 (onderaan de pagina).