Lidmaatschap

 Helaas is er geen plaats voor nieuwe Boten

Geen beschikbaarheid ligplaatsen
Er zijn geen ligplaatsen beschikbaar. U kunt zich opgeven voor een wachtlijst.
Stuur een e-mail: reneburg@hotmail.com.Contributie
De kosten voor contributie bedragen € 105,-- per jaar. Inning gebeurt door middel van een verplichte automatische incasso.
Borg (sleutelgeld) bedraagt € 100,-- en € 10,-- administratiekosten.

Procedure aanmelding lidmaatschap
  1. Wanneer u lid wilt worden dient u het inschrijfformulier en het machtingsformulier voor automatische  incasso volledig in te vullen en te ondertekenen. Formulieren kunt u downloaden (zie onderaan de pagina).
  2. Nadat u € 210,-- zichtbaar heeft overgemaakt op bankrekeningnr: NL46ABNA0554193809 van Vereniging de Noordzijde  maakt u een afspraak voor het verkrijgen van een certicaat sleutel.
  3. Tijdens deze afspraak overhandigt u de formulieren en ontvangt u de sleutel
Let op: u wordt geacht direct de boot af te meren volgens de regels, zie huishoudelijk reglement.
 
Downloaden formulieren onder aan de pagina
1. Inschrijfformulier.
2. Machting automatische incasso.


Ċ
Peter Rooze,
2 jul. 2015 23:58
ĉ
verenigingnoordzijde@gmail.com,
15 mrt. 2018 08:58
Ċ
verenigingnoordzijde@gmail.com,
15 mrt. 2018 08:58