Albert Einstein

Post date: Apr 22, 2016 12:27:27 PM

«Poses ta question, tu seras idot une seconde. Ne la pose pas, tu seras idiot toute ta vie»

- Albert Einstein