Styrelsen

Ordförande
  • Andreas Ohlson, 072-241 41 00
Ledamöter
  • Heléne Ellebo
  • Thomas Åden
  • Per-Jan Eriksson
Suppleant
  • Amanda Kullenberg
Revisor
  • Morgan Söderberg
Valberedning
  • Jacob Dangoor

Comments