Miljörum

Miljö- och soprum återfinns på gården. Där finns kärl för:
 • hushållssopor
 • tidningspapper
 • wellpapp & kartong
 • returglas
För övriga fraktioner som t.ex. batterier, lampor och annat grovavfall hänvisar vi till kommunala återvinningsstationer som bland annat finns på Strandvägen.

   
 Glasåtervinning på Strandvägen    Miljörum på gården

Hämtning, tömning och sorteringsinformation

Hushållssopor
Hämtas av Renonorden AB 2 ggr/vecka. Vanligtvis måndagar och torsdagar.

Glas
Hämtas av Liselott Lööf Miljö AB. 1 gång/14 dag. Vanligtvis på fredagar jämna veckor. Om det är fullt – lämna glas vid glasåtervinning på Strandvägen.

Wellpapp och tidningar
Hämtas av Liselott Lööf Miljö AB. 1 gång/14 dag. Vanligtvis på torsdagar jämna veckor.
Vid problem ring Kaj Berggren, Liselott Lööf Miljö AB 08-728 32 80

Bra att veta
 • Kasta inga metallock, skruvkorkar av metall eller trasiga flaskor i behållarna för glasåtervinning
 • Kasta inga plastpåsar och PET-flaskor ihop med glaset. Bara glas med andra ord
 • Nagellacksflaskor får inte kastas i glasbehållaren utan tillhör farligt avfall
 • Kuvert kastas i behållarna för hushållsavfall. Om kuverten hamnar i pappersåtervinningen orsakar klistret stora problem när pappret återvinns. Vårt hushållsavfall går till förbränning
 • Kartonger ska plattas ihop innan de kastas återvinningsbehållaren för kartong & wellpapp
 • Plast, frigolit och plastkorkar hör ej hemma i  återvinningsbehållaren för kartong & wellpapp. Här slängs endast kartong och wellpapp
 • Inga sopor får placeras utanför sopbehållarna. Ingen kommer att hämta dessa sopor
      
Comments