Ekonomisk förvaltare

Föreningen anlitar Nabo som ekonomisk förvaltare. 
  • Debiterar och aviserar avgifter och hyror
  • Avgifts- och hyresavier distribueras kvartalsvis till föreningens medlemmar och hyresgäster
  • Tar hand om löpande bokföring, betalar leverantörsfakturor samt rapporterar föreningens ekonomiska resultat och ställning till styrelsen
  • Hantera lägenhetsförteckningen. Uppdraget innebär i korthet registrering av överlåtelseuppgifter samt notering av pantsättningar, s.k. denuntiationer
  • med mera..
Nabo
Boende/hyresgäst 
Tel: 010-288 00 27
Måndag-fredag 09.00-11.30
ą
admin valfisken,
22 nov. 2019 02:56
ą
admin valfisken,
21 nov. 2019 07:00
Comments