Värt att veta

Adress
Föreningens fakturaadress är:

Brf Östermalm Greven 13
NABO 15635, FE258
105 69 STOCKHOLM

Organisationsnummer
769616-1020

Ansvar för lägenheten
Du har som bostadsrättsinnehavare ett väsentligt större ansvar än en hyresgäst när det gäller till exempel reparationer i din lägenhet. Den grundläggande principen är att du själv har ansvaret för det som finns innanför din ytterdörr medan föreningen ansvarar för det som finns utanför. Undantagen från detta gäller främst den tekniska försörjningen, d.vs. värme, vatten, avlopp, ventilation och elektricitet.

De reparationer som betalas av föreningen ska också beslutas av föreningen. Du kan alltså inte beställa en reparation och lämna räkningen till föreningen. Däremot ska du felanmäla sådant som du bedömer ingår i föreningens ansvar. 

Avgiftsbetalning
Avier för dina månadsavgifter får du kvartalsvis i förväg. Avgiften ska alltid betalas före månadsskiftet (förfallodagen är sista vardagen före respektive månads slut). Skulle du ha problem att betala avgiften i tid hör omedelbart av dig till vår ekonomiska förvaltare.

Frågor om din årsavgift eller om avgiftsavier besvaras av vår ekonomiska förvaltare.
 
Bredband
Bredband är indraget i alla lägenheter och föreningen har ett avtal med Com Hem som internetoperatör.

Via bredbandet är det möjligt att ansluta till TV och IP-telefoni. Det är något som varje medlem väljer och betalar för. 

Bygga om
Du är ansvarig för större delen av de reparationer och det underhåll som behöver göras i din lägenhet, som t ex måla om, tapetsera, lägga nytt golv, byta kökssnickerier  kyl, frys, spis, wc o.s.v.  Det finns formella krav på behörighet för utförandet, för el- och VVS-arbeten.

Försäkringsbolagen har vissa krav som det är viktigt att du följer. Vid renovering av badrummet måste du t ex se till att ytskiktet/fuktspärren utförs av någon som är behörig, annars gäller inte försäkringen.

Vid större ombyggnader, "avsevärd förändring i lägenheten", som t ex att riva eller göra öppningar i väggar måste du först ha styrelsens godkännande. 

Om det uppstår kostnader för föreningen i samband med ombyggnaden, måste du själv stå för dem.

Vissa arbeten kan vara väldigt störande för grannlägenheterna, till exempel borrning och spikning. Undvik att långvarigt hålla på med sådana arbeten. De bör inte utföras på några andra tider än vardagar kl 8-20 och lör-söndagar kl 10-17.

Informera grannarna i förväg, till exempel genom en lapp i porten!

Föreningen har ingen individuell reparationsfond.

Färgkoder
Dörrar i gårdshuset: 
Kulörkod: S 8010-B90G,
Produktnamn: V-MILL BLANK, BRYTBAS: C 

Dörrar/snickerier i gathuset: 
Kulörkod: S8010-B90G
Produktnamn: Liwa Lackfärg 90

Fönster utvändigt innergård:
NCS S 5040-Y80R Faluröd, Brytbas C
Anmärkning: M3
Produkt: Alcro Bestå fönsterfärg trä

Fönster utvändigt, gathuset mot Grevgatan:
2502-B
Produkt: Alcro Bestå fönsterfärg

Stuprännor med mera:
NCS S 5040-Y80R Faluröd, Brytbas C
Anmärkning: M3
Produkt: Alcro Plåtfasad

Gathus nedre, grå ytterfasad:
NCS S 2002-Y, Brytbas FLA
Produkt: Kivisil täckfärg
Anm: M1

Ytterfasad:
Produkt:Alcro Puts täckfärg:
Anmärkning:M2
Brytbas: A
CW 25,00
OM 7,00
YX 103,30

Föreningsstämma
Föreningsstämman är det tillfälle där medlemmarna fattar beslut i föreningens angelägenheter. En gång årligen, vanligen i februari, hålls en ordinarie stämma. Då behandlas styrelsens årsredovisning. Val sker av styrelse, revisorer och valberedning. Förslag från medlemmar (motioner) och av styrelsen (propositioner) behandlas och beslutas.

Ibland sammankallas en extra stämma. Det sker när någon fråga är så viktig och så brådskande att det inte går att vänta till nästa årsstämma.

Som medlem i föreningen har du rätt att närvara på årsstämmor och extrastämmor. Därigenom kan du påverka din boendemiljö, boendekostnad och andra frågor som rör föreningen.

På stämman har varje medlem en röst. Om man är flera medlemmar som äger en lägenhet får man en röst tillsammans. En röst per lägenhet är alltså principen.

Om du inte kan närvara har du möjlighet att rösta genom en fullmakt till någon annan i ditt hushåll eller en annan medlem som kan rösta i ditt ställe. Man får inte vara ombud för mer än en medlem. Se till att det noga framgår på fullmakten både ditt eget namn och lägenhetsnummer och vem det är som ska vara ombud. Fullmakten bör vara bevittnad.

Förslag från medlemmar (motioner) lämnas till styrelsen senast 21 dagar före stämman. En motion ska innehålla ett tydligt förslag som stämman kan säga ja eller nej till, och en motivering.

Är du intresserad av att arbeta i styrelsen eller har tips om kandidater – tala med valberedningen (Hans Thorsen).

Namnskylt
Lägenhetsägaren står själv för namnskylt på ytterdörr.

Vid andrahandsuthyrning gäller att medlemmens namn (den som hyr ut) alltid ska synas. Det är alltså inte tillåtet med lappar som skymmer medlemmens namn.
 
Nycklar, lås, låsinkast
Lås och nycklar till din lägenhetsdörr står du själv för. Det finns inga extranycklar till din lägenhet någon annanstans än hos dig. 

Portlåset är aktiverat dygnet runt alla dagar i veckan. Kod till kodlåset byts ut då och då. Du informeras om ny portkod via skrivelse i brevinkastet. 

Se till att du har en nyckel till portlåset och till källare/tvättstuga. Om ditt hushåll saknar dessa nycklar, kan en kopior av portnyckel/tvättstuga kvitteras ut av föreningens vicevärd.

Städning
Föreningen anlitar en entreprenör för städning i entré, trapphus och i källaren.

Säkerhetsdörrar
Hör av dig till styrelsen om du funderar på att byta dörr. 
Styrelsen är positiv till byte till säkerhetsdörr OM denna har samma färg, stil och utformning som den som byts ut. 

Exempel på säkerhetsdörr i gårdshuset finns på plan 2. Den är levererad av Vontab Säkerbostad AB, 08-400 251 91.

Trapphus och entré
Cyklar och barnvagnar får inte placeras i entré och trapphus, enligt direktiv från brandskyddsmyndigheterna. De kan utgöra hinder vid utrymning och för brand- och ambulanspersonal, men de kan också användas av den som vill anlägga en brand.

Comments