Trivselregler

Stör inte grannarna
Dra ner volymen efter klockan 22.00 på vardagar, och efter 24.00 på kväll mot helgdag. Sätt upp en lapp om du ska ha fest, och förvarna gärna berörda grannar. Om du störs, tala med grannen i första hand, och om detta inte hjälper meddela styrelsen.

Trapphusen
Inga saker får förvaras i trapphuset och eventuella sopor får ej ställas utanför dörren, då detta både kan vara en brandrisk och lukta illa. Om man har dörr/entré-mattor utanför sin entré-dörr måste de vara flamsäkra. Barnvagnar får ej placeras i trapphus av brandsäkerhetskäl.

Rökning
Rökning är totalt förbjuden i alla gemensamma utrymmen (bl. a. i entré och trapphus). Vid rökning på egen balkong/altan - tänk då på att tobaksröken kan irritera grannarna. Om du störs av grannars cigarettrök, tala då om det. Ofta är de inte medvetna om att det är ett problem och det brukar gå att få en lösning till stånd. 

Släng inte ut fimpar eller annat från balkongen/altanen! Naturligvis får du inte heller fimpa i våra gemensamma blomkrukor och rabatter. Fimpa i egen askkopp och se till att sådan finns tillgänglig för dina gäster. 

Balkongerna
Många av oss har fina balkonger. Dämpa ljudnivån på diskussionerna så att de inte stör grannarna. Det är inte tillåtet att skaka mattor, sängkläder eller dylikt från balkong/altan eller fönster.
Blomlådor ska hänga inåt balkongen och inte utåt på grund av olycksrisken.
Alla balkong/insynsskydd som sätts upp ska ska gå i enhetlig färg, mattsvart. Detta enligt ett beslut i bostadsrättsföreningen då balkongerna byggdes 2011.

Gemensamma utrymmen
För allas trivsel, placera inte dina ägodelar (på förekommen anledning) i våra gemensamma utrymmen som tvättstuga och källare. Förvara dina saker i din lägenhet eller i ditt förråd. 

Säkerhet
Se till att ytterdörrar och andra låsbara dörrar till gemensamma utrymmen går igen efter dig. Om du känner dig osäker på okända personer som är i eller på väg in i fastigheten, fråga vart de är på väg eller vem de ska besöka.

Comments