Startsida

Välkommen till Brf Östermalm Greven 13
Brf Östermalm Greven 13 finns på Grevgatan 13 i Stockholm. 
Föreningen består av sexton lägenheter, sju i gathuset och nio i gårdshuset.

Aktuellt


2019-04-29
Ordinarie föreningsstämma 2019
Datum:     Onsdagen den 15:e maj
Tid:            18.30
Plats:         Hos Ohlson, plan 3 i gathuset


2018-05-08
Ordinarie föreningsstämma 2018
Datum:     Tisdagen den 29:e maj
Tid:            19.00
Plats:         Hos Ohlson, plan 3 i gathuset


2017-05-08
Ommålning och renovering av fönster
Under våren/sommaren v. 20 - 27 kommer Penselkompaniet AB att renovera och måla om fönstren i gathuset som vätter mot Grevgatan. Även fönster i  vindslägenheten i gårdshuset målas om.
Målarfirman återkommer till berörda lägenhetsinnehavare med datum/tid för arbetets start.  


2017-04-22
Ordinarie föreningsstämma 2017
Datum:     Tisdagen den 16:e maj
Tid:            19.00
Plats:         Hos Carlö, plan 4 i gathuset


2017-01-30
Ny porttelefon/portlås - med möjlighet till portöppning via mobiltelefon
Under vecka 4 installerades en ny porttelefon/portlås i vår ytterport. Koden är densamma som tidigare men kommer inom kort att bytas ut mot en ny. Information om kodbyte kommer meddelas via ett informationsbrev i brevlådan.
För att du ska kunna öppna porten via mobiltelefon behöver vi ditt mobiltelefonnummer. Ditt nummer läggs sedan in i porttelefonsystemet tillsammans med ditt namn. 

Läs mer om den nya porttelefonen Aptus och dess funktioner här.


2016-08-25
Anslutning till Stockholms stads fibernät
Föreningen kommer framöver ansluta sig till Stockholm stads fibernät. Detta innebär att vi kommer få nytt kablage i våra lägenheter och att de äldre tv/bredbands-kablagen kommer att tas bort. När kablaget väl är på plats är det meningen att varje enskild lägenhet ska kunna välja bredband/tv-operatör och inte längre vara knuten till Com Hem. 
Detta kommer inte påverka vara lägenhetsavgifter. Datum är inte fastställt för genomförandet men styrelsen jobbar på det.Comments