Startsida

Välkommen till Brf Östermalm Greven 13
Brf Östermalm Greven 13 finns på Grevgatan 13 i Stockholm. 
Föreningen består av sexton lägenheter, sju i gathuset och nio i gårdshuset.

Aktuellt


2020-05-15
Takrenovering
Som ni säkert märkte imorse monteras nu byggställningar för takrenoveringen vilket innebär starten på projektet med att byta tak och tyvärr en period av stök och buller i vår förening.

Eftersom det kommer vara en hel del "spring" i fastigheten ber vi alla att vara extra noga med säkerheten och att alltid låsa ordentligt och inte lämna fönster eller balkongdörrar öppna när ni inte är hemma. Dessutom bör vi alla vara extra uppmärksamma om/när ni ser att "okända" människor vistas i vår fastighet.

Den preliminära tidsplanen är att projektet ska vara klart till oktober men som vi alla vet är detta inte hugget i sten utan styrs av faktorer som skicket på taket, väder och vind, sist men inte minst av hur snabbt entreprenören jobbar på.


2020-04-24
Ordinarie föreningsstämma 2020
Datum:     Onsdagen den 13:e maj
Tid:            19.00
Plats:         Vid fint väder syns vi går gården - annars hos Ohlson, plan 3 i gathuset


2020-04-17
Lagstadgad OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll)
Datum:     Måndagen den 20:e april

ACC Byggkonsult AB har fått i uppdrag att genomföra OVK-besiktningen. Besiktningen innebär bl a att luftflöden ska kontrolleras i samtliga lägenheter. 

Ett informationsmejl med tidplan och annan detaljerad information angående detta har skickats ut till samtliga medlemmar. Om du inte fått detta, hör av dig någon i styrelsen.


2019-04-29
Ordinarie föreningsstämma 2019
Datum:     Onsdagen den 15:e maj
Tid:            18.30
Plats:         Hos Ohlson, plan 3 i gathuset


2018-05-08
Ordinarie föreningsstämma 2018
Datum:     Tisdagen den 29:e maj
Tid:            19.00
Plats:         Hos Ohlson, plan 3 i gathuset


2017-05-08
Ommålning och renovering av fönster
Under våren/sommaren v. 20 - 27 kommer Penselkompaniet AB att renovera och måla om fönstren i gathuset som vätter mot Grevgatan. Även fönster i  vindslägenheten i gårdshuset målas om.
Målarfirman återkommer till berörda lägenhetsinnehavare med datum/tid för arbetets start.  


2017-04-22
Ordinarie föreningsstämma 2017
Datum:     Tisdagen den 16:e maj
Tid:            19.00
Plats:         Hos Carlö, plan 4 i gathuset


2017-01-30
Ny porttelefon/portlås - med möjlighet till portöppning via mobiltelefon
Under vecka 4 installerades en ny porttelefon/portlås i vår ytterport. Koden är densamma som tidigare men kommer inom kort att bytas ut mot en ny. Information om kodbyte kommer meddelas via ett informationsbrev i brevlådan.
För att du ska kunna öppna porten via mobiltelefon behöver vi ditt mobiltelefonnummer. Ditt nummer läggs sedan in i porttelefonsystemet tillsammans med ditt namn. 

Läs mer om den nya porttelefonen Aptus och dess funktioner här.


2016-08-25
Anslutning till Stockholms stads fibernät
Föreningen kommer framöver ansluta sig till Stockholm stads fibernät. Detta innebär att vi kommer få nytt kablage i våra lägenheter och att de äldre tv/bredbands-kablagen kommer att tas bort. När kablaget väl är på plats är det meningen att varje enskild lägenhet ska kunna välja bredband/tv-operatör och inte längre vara knuten till Com Hem. 
Detta kommer inte påverka vara lägenhetsavgifter. Datum är inte fastställt för genomförandet men styrelsen jobbar på det.Comments