Sprawozdanie z Pracy Biblioteki

SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI I CZYTELNI ZA ROK SZKOLNY 2012/2013.

 

Biblioteka i czytelnia pracowały zgodnie z ramowym planem pracy :

 • Przeprowadzono dystrybucję podręczników używanych
 • Przeprowadzono konkurs czytelniczy dla klas maturalnych z okazji " 90 rocznicy urodzin Tadeusza Borowskiego" Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki
    I m       Anna Pyszka                   klasa III LO/B
    II m     Anna Motyka                  klasa III LO/B
    III m    Weronika Miklasińska     klasa III LO/A
                Urszula Lichorowicz      klasa III LO/A
 • Przeprowadzono w klasach maturalnych lekcje na temat zasad sporządzania bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych
 • W ramach zastępstw przeprowadzono konkursy językowe, czytelnicze m.in. z okazji "220 rocznicy urodzin Aleksandra Fredry", oraz ankiety
 • Organizowane były wystawy książek tj. najstarsze książki w bibliotece, 11 listopada, rocznice grudnia, Tarnów starej fotografii, Światowego Dnia Poezji, I rocznicy śmierci Wisławy Szymborskiej, 3 Maja, wyboru Juliana Tuwima na patrona 2013 r.
 • Zorganizowano kącik dla maturzystów , gdzie znajdowały się informatory o wyższych studiach, kierunkach i zasadach rekrutacji
 • Pani Stella Dąbroś przygotowała spotkanie dla klasy III LO/A z Panią Magdaleną Sznajder artystką plastykiem wraz z wystawa jej prac
 • Pani Stella Dąbroś Wraz uczennicami klasy II LO/A przygotowały występ dla Koła Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Szczucinie
 • Pani Stella Dąbroś uczestniczyła w uroczystościach w Domu Spokojnej Starości w Kupienie wraz z uczennicą
 • Pani Stella Dąbroś sprawowała opiekę nad młodzieżą podczas wycieczki do Jędrzejowa i Kielc z projektu Publicznej Biblioteki w Szczucinie
 • Nadal prowadzona jest akcja " Podaruj książkę bibliotece" - otrzymaliśmy w tym roku 9 pozycji książkowych
 • Po raz pierwszy włączono się w akcję " Bookcrossing" - uwolnij książkę od kurzu i zapomnienia. Cieszyła się zainteresowanie i mamy nadzieję nadal ją kontynuować.
 • na bieżąco prowadzone były prace konserwatorskie księgozbioru oraz  selekcja
 • przygotowano Akademią z okazji rocznicy 3 Maja
 • Uczestniczono w konferencji zorganizowanej przez Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną w Krakowie na temat : Cyfrowa szkoła czyli jaka?
 • Nauczyciele bibliotekarze uczestniczyli w Zespole Samokształceniowym zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Dąbrowie Tarnowskiej
      Czytelnictwo w roku szkolnym 2012/2013 przestawiało się następująco:
       I miejsce    3 LO/B
       II miejsce   3 LO/B
       III miejsce  4 TM/T

      Ostatnie miejsca zajęły klasy:
    3 Z, 2 W, 2 Z, 1 W, 1 Z.

SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI I CZYTELNI ZA ROK SZKOLNY 2011/2012.

 

   Biblioteka i czytelnia pracowały w oparciu o ramowy plan pracy. Według harmonogramu przebywały w niej grupy uczniów oraz realizowano zastępstwa. W ramach nich prowadzono lekcje zapoznające z pracą biblioteki oraz wydano karty czytelnicze. Przeprowadzano też konkursy czytelnicze, językowe a w klasach maturalnych lekcje zapoznające z zasadami sporządzania bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych.

    Zorganizowano kiermasz podręczników używanych oraz zajęto się dystrybucją nowych. Dzięki temu otrzymano słowniki, programy do tablicy interaktywnej oraz inne pomoce do nauki języka angielskiego.  Przeprowadzono kiermasz książek z Hurtowni i Księgarni  Taniej Książki, dzięki temu otrzymano 12 pozycji książkowych, które zostały przeznaczone na nagrody  na koniec roku szkolnego dla najlepszych uczniów.

        Rozdano kalendarze europejskie jakie otrzymano darmowe dzięki współpracy z Federacją Konsumencką w klasach II.

  Podczas ferii dokonano zmiany rozmieszczenia regałów i komputerów. W bibliotece znajdują się obecnie jedynie dwie jednostki komputerowe z programem Mol, księgozbiór oraz część zbiorów czytelni. W pomieszczeniach czytelni organizuje się pracownie multimedialną z komputerami , kserem oraz w przyszłości rzutnikiem multimedialnym.  Wymieniono napisy na półkach oraz oznaczenia regałów.

     Prowadzona była kronika biblioteki i strona internetowa biblioteki http://sites.google/site/biblioteka24/ gdzie zamieszczone są informacje związane z pracą biblioteki i czytelni. Organizowane były wystawy okolicznościowe.

       16 marca przeprowadzony został konkurs czytelniczy wśród uczniów klas I szkół średnich. Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

I . Z literaturą za pan brat.

II. Znajomość synonimów, antonimów i wyrazów bliskoznacznych.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk pana Dyrektora

I miejsce Wojciech Kawa      klasa I LO/B


II miejsce Agnieszka Łachut   klasa I LO/A

III miejsce Krzysztof Kupiec     klasa I LO/B

29.03.2012 roku zorganizowano Zespół Samokształceniowy nauczycieli bibliotekarzy szkół średnich Powiatu Dąbrowskiego oraz szkoły podstawowej i gimnazjum ze Szczucina. Tematem było „ Biblioteka szkolna wobec nowej podstawy programowej”. Podczas prezentacji multimedialnej omówiono:

1. Sytuację bibliotek szkolnych wobec zmian w systemie oświaty.

2. Miejsce i role biblioteki szkolnej w realizacji nowej podstawy programowej.

Rozstrzygnięto  Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Tęcza”. Wyróżniono Anitę Wrzodak i Paulinę Faltyn , które otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe.

  Pani Marta Sieroń uczestniczyła w szkoleniu na temat „ MAK w bibliotece szkolnej” , który odbyło się 26.03. 2012 r. w Centrum Polonii w Brniu.

   Kontynuowana była  akcja podaruj książkę bibliotece. Dzięki temu zbiory biblioteki powiększyły się o 12 pozycji książkowych. Umieszczono w nich informacje o osobie , która podarowała książkę rok ukończenia oraz klasę.

  

 

Rywalizacja w czytelnictwie :

I miejsce       3 LO/A        273 książek

II miejsce      3 LO/B        251 książek

III miejsce     2 LO/A        109 książek

 

Ostatnie miejsca zajęły klasy 1z,  3 z, 2w, 2z.

 

 

                                                                         Marta Sieroń

 


SPRAWOZDANIE Z PRACY BIBLIOTEKI I CZYTELNI ZA ROK SZKOLNY 2010/2011.

 

   Biblioteka i czytelnia pracowały w oparciu o ramowy plan pracy. Według harmonogramu przebywały w niej grupy uczniów oraz realizowano zastępstwa. W ramach nich prowadzono lekcje zapoznające z pracą biblioteki oraz wydano karty czytelnicze. Przeprowadzano też konkursy czytelnicze, językowe a w klasach maturalnych lekcje zapoznające z zasadami sporządzania bibliografii załącznikowej do prezentacji maturalnych.

    Zorganizowano kiermasz podręczników używanych oraz zajęto się dystrybucje nowych. Dzięki temu otrzymano słowniki, program do tablicy interaktywnej oraz inne pomoce do nauki języka angielskiego na kwotę 1639,69. Dwa razy w ciągu roku przeprowadzono kiermasz z Hurtowni Taniej Książki, dzięki temu otrzymano 20 pozycji książkowych, które zostały przeznaczone na nagrody w konkursach oraz na koniec roku szkolnego dla najlepszych uczniów.

    Biblioteka wzbogaciła się o książki otrzymane jako dar od Biblioteki Parafialnej w Szczucinie – było to 200 pozycji ( słowniki, encyklopedie, beletrystyka, poradniki).

    Organizowano wystawy miedzy innymi : starodruków, najstarszych wydawnictw polskich, starych czasopism, podręczników z lat 30-tych, beatyfikacja Jana Pawła II, Czesława Miłosza, Unii Europejskiej.

     Zainstalowano i rozpoczęto pracę z nowym programem bibliotecznym OPTIVUM, co usprawni prace związane z udostępnieniem księgozbioru.

    Rozdano kalendarze europejskie jakie otrzymano darmowe dzięki współpracy z Federacją Konsumencką w klasach II. Otrzymaliśmy w maju 2011 roku następne na rok szkolny 2011/2012, będą one rozdane we wrześniu.

     Wymieniono napisy na półkach oraz oznaczenia regałów.

     Prowadzona była kronika biblioteki i strona internetowa biblioteki http://sites.google/site/biblioteka24/ gdzie zamieszczone są informacje związane z pracą biblioteki i czytelni.

    15 listopada zorganizowano w szkole spotkania z poetką i malarką panią Barbarą Wójcik, podczas, którego prezentowała zgromadzonej młodzieży swoje zainteresowania i pasje a przede wszystkim twórczość.

   23 marca przeprowadzony został konkurs czytelniczy wśród uczniów klas I szkół średnich. Po wstępnych eliminacjach zakwalifikowało się 12 osób. Konkurs przebiegał w dwóch etapach:

I . Z literatura za pan brat.

II. Znajomość synonimów, antonimów i wyrazów bliskoznacznych.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe z rąk pani wicedyrektor Magdaleny Mach-Surowiec.

I miejsce Liszka Aldona     klasa I LO/A

II miejsce Miklasińska Weronika klasa I LO/A

III miejsce Motyka Anna    klasa I LO/B

   Po raz pierwszy wśród uczniów klas maturalnych zainicjowano akcję podaruj książkę bibliotece. Dzięki temu zbiory biblioteki powiększyły się o 10 pozycji książkowych. Umieszczono w nich informacje o osobie , która podarowała książkę rok ukończenia oraz klasę.

 

Rywalizacja w czytelnictwie :

I miejsce       2 LO/A

II miejsce      2 LO/B

III miejsce     3 LO/C

 

Ostatnie miejsca zajęły klasy 1z, 2w, 2z.


Comments