Biblioteka szkolna PCEiKZ

Szkolne Centrum Dydaktyczno - Informacyjne

Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie

Witamy w roku szkolnym 2020/2021

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska

Ogłoszenie

Od 9 listopada biblioteka i czytelni pełnią dyżury w następujących terminach:

Poniedziałek od 7.30 - 9.30

Czwartek od 8.00 - 11.00

w razie potrzeby prosimy o kontaktowanie się przez adresy :

ds@pceikz.pl lub si@pceikz.pl


W ZWIĄZKU Z NAUCZANIEM ZDALNYM PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE BIBLIOTEKA I CZYTELNIA FUNKCJONUJĄ ZGODNIE Z UMIESZCZONYMI PONIŻEJ GODZINAMI PRACY ORAZ REGULAMINEM KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI I CZYTELNI SZKOLNEJ W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ.

Przekazujemy kilka stron, gdzie można znaleźć lektury on-line:


Darmowy dostęp do bibliotek cyfrowych

· WolneLektury.pl

· Lektury.gov.pl

· ChmuraCzytania.pl

· Polona.p

Darmowe ebooki

· Publio

· Nexto


Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs wiedzy o ,,Lalce” Bolesława Prusa.

ROZSTRZYGNIĘTY

Celem konkursu było;

• popularyzacja książek polskiego autora

• kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem i zapamiętywania faktów;

• sprawdzenie stopnia znajomości treści książek;

• rozwijanie zainteresowań czytelniczych;

• wzbogacenie i pogłębienie przeżyć estetycznych i moralnych, wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie

• dostrzeganie pozytywnych wzorców osobowych na przykładzie postaw bohaterów literackich;

Pisarstwo Bolesława Prusa, wyrastające z rzetelnej znajomości spraw i ludzi pośród których żył, których kochał, choć nie szczędził im surowych sądów miało ogromne znaczenie dla rozwoju naszej literatury. Jako felietonista i powieściopisarz, Prus przez wiele lat konsekwentnie wykpiwał obłudę, ciemnotę i przesądy, odsłaniał pustkę myślową i moralną kryjącą się pod osłoną gładkich pozorów i frazesów, wskazywać na niebezpieczeństwa płynące z lekkomyślności i egoizmu, brał w obronę skrzywdzonych i upośledzonych — walczył z wszystkim co ograniczało prawo człowieka do pełnego życia. Jego mądrość i szlachetność, bogactwo języka pisarskiego, niezrównany humor, często niestety zaprawiony goryczą — dziś, tak jak i przed laty skłaniają do zastanowienia, wywołują uśmiech albo zadumę, przypominają wciąż żywe prawdy o potrzebie rzetelnej pracy, uczciwości i współczucia wobec innych.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas: III LA, II LOA, II LOB, II W, ITI.


I miejsce; Julia Banaś, Oliwia, Jastrząb-kl. III LOA

II miejsce: Wiktoria Ciąbor -kl. II LOA, Weronika Kic -kl. IILOB

III miejsce- Mateusz Zając kl. ITI

IV miejsce-Agnieszka Kłapucka kl. II Z

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy!

Wszyscy otrzymają nagrody książkowe po powrocie do szkoły.

Organizatorzy; S. Dąbroś, M. Sieroń.


Rozstrzygnięcie konkursu

Konkurs pt. „Życie i twórczość Juliana Tuwima”, zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy: Stellę Dąbroś i Martę Sieroń. Celem konkursu była popularyzacja twórczości Juliana Tuwima i wiedzy o pisarzu, rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz kształtowanie postaw odbiorcy kultury. Uczestników konkursu obowiązywała znajomość biografii i twórczości Juliana Tuwima. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów PCEiKZ . Komisja konkursowa w dniu 9 listopada 2020 wyłoniła zwycięzców.

Laureatami w konkursie zostali:

I miejsce: Julia Banaś– klasa III LOA, Oliwia Jastrząb klasa III LOA

II miejsce: Wiktoria Ciąbor- klasa II LOA

III miejsce: Karolina Kic- klasa II LOA

Nagrody książkowe zostaną wręczone po powrocie do szkoły.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!


Konkurs czytelniczy

"Wiedzy o Lalce"

Nauczyciele bibliotekarze PCEiKZ ogłaszają "Konkurs czytelniczy Wiedzy o Lalce".

Prosimy rozwiązać test do dnia 13.11.2020, przesłać na adres: ds@pceikz.pl,si@pceikz.pl

Na zwycięzców czekają cenne nagrody książkowe. Zachęcamy wszystkich do udziału.!!!

Pytania konkursowe

1.Ile zapłacił Wokulski za kamienicę Łęckich? .................................................................................................................................................

2.Jak nazywała się żona Stanisława Wokulskiego? .................................................................................................................................................

3.Kim był Ignacy Rzecki? .......................................................................................................................................

4.Kogo nadejście opisywał Ignacy Rzecki w swoim pamiętniku? (1 p.) .................................................................................................................................................

5.Czym zajmował się Geist? .................................................................................................................................................

6.Jakie zdanie na temat Paryża miał Wokulski? .................................................................................................................................................

7.Jak się nazywała kobieta, którą baronowa Krzeszowska oskarżyła o kradzież lalki..................................................................................................................................................

8.Z ilu rozdziałów składa się „Lalka”? .................................................................................................................................................

9.„Pamiętaj pan, że kobiety są niewolnicami tylko tych, którzy potrafią je mocno trzymać i dogadzać ich kaprysom”. Kto to mówi? .................................................................................................................................................

10.Na czyje zaproszenie przyjeżdża Wokulski do Zasławka? .................................................................................................................................................

Ponieważ uczycie się zdalnie i nie każdy ma dostęp do lektur. Podajemy linki do niektórych z nich :

LITERATURA POLSKA

 • Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogurodzica.html

 • Jan Kochanowski – pieśni i treny (wybór)

online: http://wolnelektury.pl/szukaj/?q=treny+

 • Adam Mickiewicz Pan Tadeusz

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html

 • Adam Mickiewicz Dziady cz. III

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-iii.html

 • Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kordian.html

 • Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nie-boska-komedia.html

 • Bolesław Prus Lalka

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/lalka-tom-pierwszy.html

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/nad-niemnem-tom-pierwszy.html

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/gloria-victis-gloria-victis.html

 • Maria Konopnicka Mendel Gdański

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/mendel-gdanski.html

 • Bolesław Prus Kamizelka

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/kamizelka.html

 • Henryk Sienkiewicz Potop

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/potop-tom-pierwszy.html

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wesele.html

 • Władysław Stanisław Reymont Chłopi

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/chlopi-czesc-pierwsza-jesien.html

 • Stefan Żeromski Ludzie bezdomni

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ludzie-bezdomni-tom-pierwszy.html

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/przedwiosnie.html


LITERATURA POWSZECHNA

 • Sofokles Król Edyp

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krol-edyp.html

 • William Szekspir Makbet

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/makbet.html

 • Molier Świętoszek

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/swietoszek.html

 • Jan Wolfgang Goethe Cierpienie młodego Wertera

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/cierpienia-mlodego-wertera.html

 • Joseph Conrad Jądro ciemności

online: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/conrad-jadro-ciemnosci.html

Zachęcamy do poszukiwań potrzebnych książek na stronie https://wolnelektury.pl/

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami zachęcamy do spotkań z kulturą , wirtualnych spacerów po Muzeach i wystawach.

W tym tygodniu linki do odwiedzin:

v Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady

http://panorama.auschwitz.org/

v Kopalnia Soli w Wieliczce

https://www.ai360.pl/panoramy/279

v Ossolineum zaprasza na wystawę wirtualną "Złota epoka Jagiellonów":

www.zlotaepoka.ossolineum.pl


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI I CZYTELNI

NOWY WYGLĄD BIBLIOTEKI

I CZYTELNI SZKOLNEJ

Biblioteka i czytelnia zmieniły w bieżącym roku wygląd - wzbogaciły się o nowe regały i wyposażenie. Otrzymaliśmy też ciekawe pozycje książkowe, które wkrótce będzie można wypożyczać.

Konkurs czytelniczy pod hasłem:
JULIAN TUWIM
– ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów PCEiKZ W Szczucinie.

Celem konkursu jest poznanie twórczości oraz życia Juliana Tuwima.

1.Podaj daty urodzenia ,śmierci Juliana Tuwima.

2.Ilu pseudonimów literackich używał Tuwim? Wymień te, które znasz.

3.Z jakimi czasopismami współpracował poeta?

5.Przedstaw szlak tułaczki emigracyjnej Juliana Tuwima.

6.Jakie nagrody literackie otrzymał i ile razy?

7.Kto określił poezję Tuwima jako „skok barbarzyńcy, który poczuł Boga”?

8.Gdzie rozgrywa się akcja poematu „Kwiaty polskie”?

9.Wymień poetów wchodzących ,w skład „Skamandra”. Jaką rolę odgrywał w nim Julian Tuwim?

10.Jaki jest wkład poety w popularyzację literatury fantastycznej?

11.Gdzie znajdują się pamiątki po Julianie Tuwimie i w którym roku zostały tam przekazane?

12.Jakie dolegliwości zdrowotne ograniczały aktywność poety?

13.Wymień twórców, których dzieła tłumaczył Tuwim.

14.W jakich latach Julian Tuwim mieszkał w Warszawie oraz gdzie i jakie studia podjął?

Odpowiedzi proszę przesłać do nauczycieli bibliotekarzy: Stella Dąbroś ds.@pceikz.pl ,Marta Sieroń si@pceikz.pl do 7.11.2020

Nowy ex libris biblioteki szkolnej

Biblioteka szkolna od stycznia 2020 roku będzie posiadać nowy ex libris – (znak własności książki), to mała, zadrukowana karteczka przyklejona do wewnętrznej strony okładki. U nas będzie on w prostszej formie tzn. pieczątki, którą będą opatrzone zbiory biblioteczne.

Wykonany został przez Wiktorię Kosibę z klasy II LO/A DZIĘKUJEMY!!!