Konkursy‎ > ‎

Konkurs czytelniczyBiblioteka szkolna

zaprasza uczniów klas II i III

do udziału
w konkursie czytelniczo –plastycznym pt.

 

„Książka, którą chcę polecić innym”

 

Zasady konkursu:

1.     Przeczytanie min. 5 książek (nowości czytelniczych).

2.    Wykonanie rysunków do każdej książki z krótkim opisem , dlaczego warte są one polecenia lub przygotowanie kart katalogu ilustrowanego ( ilustracja + tekst).

3.    Technika rysunków dowolna.

4.    Termin składania prac (biblioteka szkolna) 30 maja 2014 roku.

 


Super Czytelnik Roku  
całoroczny konkurs czytelniczy


Regulamin konkursu:

„Super Czytelnik Roku Szkolnego 2013/2014”

Organizator konkursu:

Biblioteka szkolna przy ZS Nr 1 w Nienadówce

Konkurs trwać będzie do 31 maja 2014 roku.

Cel konkursu:

 •  zachęcenie do czytania książek,
 •  pobudzanie aktywności czytelniczej
 •  zachęcanie do systematycznego czytania i częstego odwiedzania biblioteki,

Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie biorą udział wszyscy czytelnicy, którzy korzystają ze zbiorów biblioteki szkolnej.

2. Podstawowym kryterium oceny i przyznania tytułu Super Czytelnika Roku Szkolnego jest :

 •  największa liczba wypożyczonych i przeczytanych książek,
 •  przestrzeganie zasad Regulaminu Biblioteki.

3. Konkurs skierowany jest do czterech grup wiekowych tj.

 • Uczniów  klas 0
 • Uczniów klas I-III
 • Uczniów klas IV-VI
 • Uczniów klas I-III gimnazjum

4. Jury ogłosi wyniki konkursu po jego zakończeniu.

5. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy oraz  atrakcyjne nagrody książkowe, które zostaną wręczone podczas uroczystej akademii z okazji zakończenie roku szkolnego

6. Wyniki konkursu umieszczone zostaną na stronie internetowej biblioteki.

Zapraszamy do udziału w konkursie!Regulamin konkursu

Biblioteka szkolna zaprasza uczniów klas III ZS Nr 1 i Nr 2 do udziału w konkursie

KSIĄŻKOWY PAMIĘTNIK

Czas trwania konkursu: 13. XII. 2010 – 10.V. 2011


Cel konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa.
 2. Propagowanie książek oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.


Konkurs składał się będzie z dwóch etapów.

I etap - Prowadzenie książkowego pamiętnika

Wymagania:

Zeszyt formatu A5.

Dane o książce w pamiętniku:

 1. Imię i nazwisko autora
 2. Tytuł książki
 3. Imię i nazwisko ilustratora,

uzupełnione o jeden z poniższych elementów:

 • Przepisz fragment książki, który ci się najbardziej podobał.
 • Wymień najważniejszych bohaterów książki.
 • Napisz, co sądzisz o bohaterze książki. Nie zapomnij uzasadnić swojej opinii.
 • Zilustruj najciekawsze – według ciebie -  wydarzenie z książki, którą przeczytałeś. Nadaj tytuł swojej pracy.
 • Napisz dwa powody, dla których podobała ci się przeczytana książka.
 • Napisz jak ty zachęciłbyś do przeczytania tej książki twoją koleżankę.


Książkowy pamiętnik sprawdzany będzie pod koniec każdego miesiąca.

Ostateczna ocena będzie dokonana przez jury.


II etap - Autorzy najładniejszych książkowych pamiętników wezmą udział w finale konkursu. Zadaniem ich będzie zachęcenie kolegów do przeczytania polecanej książki (forma pisemna).


Ocena za staranne prowadzenie zeszytu lektur: od 1 do 5 punktów oraz 1 do 5 punktów za pisemną notkę na temat przeczytanej książki.

Ocena za zadanie z części II – od 1 do 5 punktów.


Zwycięzcy otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. 

                                                                                               

Organizator konkursu