สินค้า : Testing chambers (QUV Accelerating , Humidity , Temperature , Salt Spray)

บริษัทฯ จำหน่าย ตู้ทดสอบ (testing chamber)  ตู้จำลองสภาวะ (Climatic Simulation chamber , QUV Weathering tester , QSun ) ตู้เร่งสภาวะ (accelerating chamber) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Temperature and Humidity chamber)  ตู้ทดสอบการกัดกร่อน (Salt Spray tester) ตู้ทดสอบ vacuum shock tester หลากหลายรุ่น หลายราคา

ผู้ผลิตได้รับ มาตรฐาน CE , ISO 9001 ส่งออกและได้รับความเชื่อถือมาแล้วทั่วโลก

1. Salt Spray Testing Chamber (Floor stand / Walk in)

2. Xenon accelerated weathering tester (Q sun test) (Floor stand / Walk in)


3. Temperature and Humidity Chamber
(Floor stand / Walk in)

4. Temperature Shock Testing Chamber
(Floor stand / Walk in)5. UV Weathering Tester (QUV test)


Comments