สินค้า : STIFFNESS TESTER OR BENDING RESISTANCE

เราเชื่อว่า "เสียงของลูกค้า ดังกว่าเสมอ" 
คำโฆษณาใดๆ ไม่สามารถส่งเสียงได้ ดังและไกลเท่า 

ขอขอบคุณ ลูกค้า ที่ ให้ เกรด "A" ในการประเมินคุณภาพสินค้าและการบริการ แก่เรา 
 เราขอสัญญาว่าเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐาน เหล่านี้ ไว้ และ จะ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

ขอรายละเอียด ผลประเมิน ได้ที่อีเมล
info@bettersci.co.th

STIFFNESS TESTER :
 
1. GURLEY PRECISION INC. ( GPI) STIFFNESS TESTER 
 
เครื่องวัด ความ เปราะ ความกระด้าง ความสามารถในการทนการพับ (BENDING RESISTANCE OR STIFFNESS) ของ แผ่นโลหะ แผ่นฟิล์ม แผ่นพลาสติก แผ่นกระดาษแสดงผล เมื่อเสร็จสิ้นการวัด โดยอัตโนมัติ เป็น ตัวเลข ดิจิตอล
 
 
มาตรฐาน ที่ เกี่ยวข้อง :
 
ASTM D 6125 : Standard Test Method for Bending Resistance of Paper and Paperboard (Gurley Type Tester)
 

TAPPI T 545 om-00 : Bending resistance of paper (Gurley-type tester)

Comments