สินค้า : Polarimeter Polariscope StrainEye : ORIHARA , JAPAN

เครื่อง Polarimeter ( โพลาริมิเตอร์ ) หรือ Polariscope หรือ StrainEye เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ การเลี้ยวเบน ( Polarize หรือ Polarise หรือ โพลาไรซ์ ) ของแสง ทั้งที่แสงจาก

แหล่งกำเนิดแสง ที่มองเห็นได้ เช่น Visible light และ แสงจากแหล่ง กำเนิดแสงที่ตามองไม่เห็น เช่น Infrared หรือ Ultraviolet

ORIHARA ผู้ผลิต Polarimeter หรือ StrainEye ชั้นนำ ของโลกจากประเทศญี่ปุ่น มีเครื่อง Polarimeter หลากหลายรุ่น ทั้ง รุ่น Manual และ Automatic แบบดูด้วยตา หรือ แสดงผลผ่านคอมพิวเตอร์

1. LSM-1000LE , LSM-2100LE , LSM-2200LE , LSM-2300LE ,

LSM-4100LE , LSM-4200LE , LSM-4400LE , LSM-8200LE , LSM-8400LE

เครื่อง Polarimeter แบบ ดูด้วยตา แหล่งกำเนิดแสง White Light 3000 Kelvin รองรับขนาดตัวอย่างที่หลากหลาย และ หลากหลาย วิธีการวัด

2. LSM-9000LE , LSM-7000LE , LSM-9001LE , LSM-9100LE

เครื่อง Polarimeter แบบ แสดงผลผ่านจอคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบ Semi Automatic และ Fully Automatic แหล่งกำเนิดแสง White Light 3000 Kelvin , IR , UV รองรับขนาดตัวอย่างที่หลากหลาย และ หลากหลาย วิธีการวัด

3. Polarizing Plate and Wave Plate

ORIHARA ผู้ผลิต Polarizing Plate และ Wave Plate ชั้นนำของโลก ที่ผู้ผลิต Polarimeter ทั่วโลกเลือกนำไปติดตั้ง ในเครื่อง Polarimeter ยี่ห้อต่างๆ

ต้องการรายละเอียด เพิ่มเติม สอบถามราคาหรือการใช้งาน :

Email : bsi.co.th@gmail.com หรือ info@bettersci.co.th

หรือ Hotline : 086-8214990

links : http://www.bettersci.co.th