สินค้า (PRODUCTS) : ADHESIVE TESTER , PEEL TESTER

เครื่องวัดแรงยึดเกาะ แรงเกาะติด
เราเชื่อว่า "เสียงของลูกค้า ดังกว่าเสมอ" 
คำโฆษณาใดๆ ไม่สามารถส่งเสียงได้ ดังและไกลเท่า

ขอขอบคุณ ลูกค้า ที่ ให้ เกรด "A" ในการประเมินคุณภาพสินค้าและการบริการ แก่เรา 
 เราขอสัญญาว่าเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐาน เหล่านี้ ไว้ และ จะ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป 

ขอรายละเอียด ผลประเมิน ได้ที่อีเมล
 info@bettersci.co.th 

เครื่องวัดแรงยึดเกาะ แรงเกาะติด การยึดเกาะ Peel Tester or Adhesive Tester จาก KYOWA ประเทศญี่ปุ่น

สำหรับการทดสอบดังต่อไปนี้

- การติดแน่น การยึดติด ของ เทปกาว Adhesive Tape หรือ
 ฟิล์มปิดหน้า หรือ ฟิล์มลามิเนต ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง
- แรงที่ใช้ในการ ลอกออก ของ เทปกาว Adhesive Tape หรือ ฟิล์มปิดหน้า หรือ ฟิล์มลามิเนต ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง

ไม่เหมือนใคร หนึ่งเดียวเท่านั้น    สามารถ ปรับมุมของการดึงได้ 0 - 180 องศา รวมถึง สามารถปรับ ความเร็วของการดึงได้ เช่นกัน

มีสองรุ่น คือ VPA - 2S และ VPA - 3S  สามารถวัดได้ละเอียด ถึง 0.001 N  


ท่านสามารถชมวิดีโอ สาธิตการทำงานของเครื่องได้ 


วิดีโอ YouTube

  
   

YouTube Video
Peel Tester