Corporate Social Responsibility (CSR) : สร้างสรรสังคมที่ดีด้วยกัน

บริษัทฯ มีความมุ่งหวัง ที่จะประกอบธุรกิจ ควบคู่ไปกับ ความยั่งยืนของสังคม แม้เราจะยังเป็นบริษัทเล็กๆ แต่ความตั้งใจ ที่จะไปให้ถึงจุดดังกล่าว นั้น กลับไม่เล็กเลย

1. ในปี 2013 ผู้บริหาร ได้มีโอกาส เยื่ยมชมงาน Expo งานหนึ่ง และ มีโอกาสได้เยี่ยมชม บูธ ของ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจัดแสดงผลงานวิจัยบางส่วนของสถาบันฯ ซึ่งมีความน่าสนใจมาก เดือนกันยายน ปีเดียวกันนั้นเอง ในนามของบริษัท เบทเทอร์ ซายน์ อินสทรูเมนท์ จำกัด ทางผู้บริหารได้ บริจาค เครื่อง Contact Angle Meter รุ่น DM-CE1 (เป็นเครื่องที่ถูกใช้งานแล้ว หนึ่งปีครึ่ง แต่สภาพดีมาก) เพื่อประโยชน์ ในงานวิจัย ของสถาบันฯ

2. ในปี 2016 บริษัท Kyowa Interface Science จำกัด ได้ บริจาค เครื่อง Surface Tensiometer รุ่น CBVP-A3 (เป็นเครื่องที่ถูกใช้งานแล้ว มากกว่า สิบปี แต่ได้รับการ Overhaul จนมีสภาพเหมือนใหม่) แก่ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยบริษัท เบทเทอร์ ซายน์ อินสทรูเมนท์ จำกัด ออกค่าใช้จ่ายในการนำเข้า และ เป็นตัวแทนในการมอบเครื่องดังกล่าว