สินค้า : SURFACE TENSION AND CONTACT ANGLE METER - KYOWA , JAPAN

บริษัท เบทเทอร์ ซายน์ อินสทรูเมนท์ จำกัด และ Kyowa Interface Science Co.,Ltd.  รู้สึกเป็นเกียรติ ที่ลูกค้าให้การสนับสนุน ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวอย่างต่อเนื่อง ของ KYOWA มาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี (ตั้งแต่ ปี 2008) พนักงานขาย พนักงานเทคนิค และ ช่าง ได้สะสมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ พร้อมทั้งฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน เราได้รับความไว้วางใจจากทางผู้ผลิต ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว ใน ประเทศ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ และ กัมพูชา

บางส่วน ของผู้ใช้ เครื่องของเรา

CHULALONGKORN UNIVERSITY , MAHIDOL UNIVERSITY , WALAILAK UNIVERSITY , CHIANGMAI UNIVERSITY ,

SCG PAPER , SCG CHEMICALS , KAO CHEMICALS (THAILAND) ,

AJ PLAST , DENSO (THAILAND)

THAI PARKERIZING , AIR INTERNATIONAL THERMAL SYSTEMS (THAILAND) , DENSO (THAILAND) ,

HOYA LENS (THAILAND) ,

SIAM TOYOTA MANUFACTURING ,

VISTEONS AUTOMOTIVE ELECTRONICS ,

EPSON TOYOCOM (THAILAND) ,

CANON (THAILAND) , THREEBOND (THAILAND) ,

SEAGATE TECHNOLOGY (THAILAND) , MINEBEA (THAILAND) ,

MEKTEC PRECISION COMPONENT (THAILAND) ,

KYOCERA (THAILAND) , HOYA OPTICAL GLASSDISK (THAILAND) ,

CUSTOMS DEPARTMENT ,

SIAM TINPLATE , ETERNAL RESIN , THAI KK INDUSTRY ,

TOYO COATINGS (THAILAND) , TOA PAINTS ,

ETC,...

เครื่อง Contact angle meter ของ KYOWA ได้ รับรางวัล "เกียรติยศแห่งมรดกทางเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 1

                        1st  "Legacy Analytical Instruments / Scientific Instruments "Heritage Corner" "

ตัดสินโดย สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์แห่งญี่ปุ่น (JAIMA) ร่วมกับ สมาพันธ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งญี่ปุ่น (JSIA) ปี 2012

และ อีกครั้ง ในปี 2013

เครื่อง Surface Tension meter ของ KYOWA ก็ได้ รับรางวัล "เกียรติยศแห่งมรดกทางเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 2

                        2nd  "Legacy Analytical Instruments / Scientific Instruments "Heritage Corner" "

ตัดสินโดย สมาคมผู้ผลิตเครื่องมือวิเคราะห์แห่งญี่ปุ่น (JAIMA) ร่วมกับ สมาพันธ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งญี่ปุ่น (JSIA) ปี 2013

 

"นับ ตั้งแต่ ปี 2009 (2552) เป็นต้นมา KYOWA ได้ ทยอย พัฒนา เครื่อง รุ่นใหม่ ต่างๆ เพื่อมาทดแทน เครื่องวัดแรงตึงผิว (surface tension) และ มุมผิวสัมผัส (contact angle) รุ่นเก่า    จนกระทั่งถึง ปี 2011 (2554) เครื่องวัดแรงตึงผิว (surface tension) และ มุมผิวสัมผัส (contact angle) ของ KYOWA ทุกรุ่น เป็น รุ่นใหม่หมด"

1. Surface Tension and Interfacial Tension Meter (Tensiometer : เครื่องวัดแรงตึงผิว)

เราเชื่อว่า "เสียงของลูกค้า ดังกว่าเสมอ" 

คำโฆษณาใดๆ ไม่สามารถส่งเสียงได้ ดังและไกลเท่า

ขอขอบคุณ ลูกค้า ที่ ให้ เกรด "A" ในการประเมินคุณภาพสินค้าและการบริการ แก่เรา 

 เราขอสัญญาว่าเราจะรักษาคุณภาพและมาตรฐาน เหล่านี้ ไว้ และ จะ พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ต่อไป

ขอรายละเอียด ผลประเมิน ได้ที่อีเมล info@bettersci.co.th

 

    เครื่องวัดแรงตึงผิว ( Surface Tension or Tensiometer ) ของของเหลวทุกชนิด หลากหลายรุ่น หลายราคา ยี่ห้อ KYOWA , JAPAN แบบ Dunouy Ring Tensiometer และ Wilhelmy Plate Tensiometer Method ทำงานโดยอัตโนมัติ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การจุ่ม Ring หรือ Plate ลงบนผิวของตัวอย่าง  เลื่อน แท่นวางตัวอย่าง โดยอัตโนมัติ ด้วยการขับของ servo motor และ สรุปค่าแรงตึงผิว โดยอัตโนมัติ แสดงผลที่คอมพิวเตอร์ ตัดปัญหา ค่าการวัด ที่

          กราฟแสดง ผลการทดลองให้ ผู้ใช้ใหม่ ทดลองใช้ เครื่อง แบบ Manual เปรียบเทียบ กับ Automatic วัด ตัวอย่าง น้ำสะอาด 10 ครั้ง

             (Automatically and Manually operated of Surface Tension Meter Comparison , 10 times measurement on Water)

ผิดพลาด อันเนื่องมาจาก การใช้ มือหมุนปรับแท่นวาง ค่าแรงตึงผิว ที่ได้ จึงถูกต้องแม่นยำ และน่าเชื่อถือกว่า แบบแมนนวน มาก

สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ หรือ คอมพิวเตอร์ ควบคุมการทำงาน สั่งการการทำงาน ได้ ด้วยคอมพิวเตอร์ ผลการวัด จะถูกส่งเข้าคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติได้  สามารถ ทำการวัด ค่าแบบต่อเนื่องได้ (variations over time) และ Dynamic Surface Tension (แรงตึงผิวแบบไดนามิค) การหาค่า CMC (Critical Micelle Concentration : ความเข้มข้นวิกฤตที่ก่อให้เกิดไมเซลล์) เมื่อใช้ อุปกรณ์เสริม มีหลายรุ่น ดังนี้

                                                                 

                       1.1 CBVP-A3 " FACE "(คลิก ที่นี่) ขออภัย! เครื่องรุ่นนี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว ต้องการ ซ่อม แก้ไข คาลิเบรท โปรดติดต่อ ตามที่อยู่ หรือ อีเมล หรือ โทรศัพท์ ที่อยู่ในเว็บนี้

 

                       1.2 CBVP-Z " FACE "(คลิก ที่นี่)  ขออภัย! เครื่องรุ่นนี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว ต้องการ ซ่อม แก้ไข คาลิเบรท โปรดติดต่อ ตามที่อยู่ หรือ อีเมล หรือ โทรศัพท์ ที่อยู่ในเว็บนี้

 

    นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีเครื่องวัดแรงตึงผิวของของเหลว แบบ Pendant Drop Method เช่นกัน

 

                       1.3 DM-CE1 ต้องการสอบเทียบ คาลิเบรท โทร.0868214990 Line :bsi2545

 

             เรียนรู้ ทฤษฎี Surface Tension (คลิก ที่นี่)

 

                       1.4 BP-D5 และ BP-D5L เครื่องวัด แรงตึงผิว แบบ ไดนามิก โดยวิธี Bubble Pressure Method (คลิก ที่นี่)

 

                       1.5 DY 300 , DY 500 และ DY 700  ( NEW MODEL ! ) เครื่องรุ่น ใหม่ ประสิทธิภาพการทำงาน สูงขึ้น ฟังก์ชั่น เพิ่มขึ้น ใน ราคาที่ลดลง สามารถหา Dynamic Surface Tension  , Density of liquid , Dynamic contact angle , Powder Contact angle  , Sedimentation ,CMC และ Lamella Length ได้

 

 

 

 

มาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้อง กับ

SURFACE TENSION OF LIQUID MEASUREMENT

:ได้แก่ JIS C 2102 , ASTM D 1590 , ASTM D 1331 , ASTM D 971

 

หรือ วัดแรงตึงผิว (Surface Tension) โดย เครื่อง Contact Angle Meter โดยวิธี Pendant Drop Method ( HOT ! )

 

 

ต้องการรายละเอียด เพิ่มเติม สอบถามการใช้งาน :

 

Email : bsi.co.th@gmail.com

หรือ     info@bettersci.co.th

 

หรือ Hotline : 086-8214990

  

 

2. Contact Angle Meter and Drop Shape Analysis (เครื่องวัดมุมสัมผัสที่ผิว)

 

    เครื่องวัดมุมสัมผัสที่ผิว ( Contact Angle ) ยี่ห้อ KYOWA , JAPAN แบบ sessile drop , half angle , circle fitting , ellipse fitting ทำงาน โดย กึ่งอัตโนมัติ จนถึง อัตโนมัติ โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ และ แสดงผล บนหน้าจอ ผ่านโปรแกรม "FAMAS"  หลากหลายรุ่น หลายราคา สามารถวัดค่า แบบต่อเนื่อง ได้ (variations over time)  สามารถวัดค่า Static Contact Angle และ Dynamic Contact Angle(HOT!) ได้ แสดงค่า Advancing Contact Angle , Receding Contact Angle ได้ เมื่อต่ออุปกรณ์เสริม , Pendant Drop , Surface Free Energy , Very High speed camera (1,000 FPS) , ชุดหยดสารระดับพิโคลิตร (picolitre dosing unit)

 

มีรุ่นมาตรฐาน หลายรุ่น ให้เลือก

                       2.1 DM-CE2 , DMs-401 New model

                       2.2 CA-V  " FACE " (Analog) ขออภัย! เครื่องรุ่นนี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว ต้องการ ซ่อม แก้ไข คาลิเบรท โปรดติดต่อ ตามที่อยู่ หรือ อีเมล หรือ โทรศัพท์ ที่อยู่ในเว็บนี้

                       2.3 CA-D AND CA-A  " FACE " (Analog) ขออภัย! เครื่องรุ่นนี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว ต้องการ ซ่อม แก้ไข คาลิเบรท โปรดติดต่อ ตามที่อยู่ หรือ อีเมล หรือ โทรศัพท์ ที่อยู่ในเว็บนี้

                       2.4 DM-100 (Analog) ขออภัย! เครื่องรุ่นนี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว ต้องการ ซ่อม แก้ไข คาลิเบรท โปรดติดต่อ ตามที่อยู่ หรือ อีเมล หรือ โทรศัพท์ ที่อยู่ในเว็บนี้

 

                       2.5 DM-CE1

                       2.6 DM-301 

                     

                       2.7 CA-V150 CA-S150 and CA-X150  "FACE" (Analog) ขออภัย! เครื่องรุ่นนี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว ต้องการ ซ่อม แก้ไข คาลิเบรท โปรดติดต่อ ตามที่อยู่ หรือ อีเมล หรือ โทรศัพท์ ที่อยู่ในเว็บนี้

       

                       2.8 DMo-501 and DMo-502 

 

                       2.9 DMo-701 and DMo-702

 

                       2.10 MCA-3 (Microscopic Contact Angle Meter)

                       2.11 CA-W  CA-Z AND CA-DT  "FACE" (Analog) ขออภัย! เครื่องรุ่นนี้ ไม่มีจำหน่ายแล้ว ต้องการ ซ่อม แก้ไข คาลิเบรท โปรดติดต่อ ตามที่อยู่ หรือ อีเมล หรือ โทรศัพท์ ที่อยู่ในเว็บนี้

                        2.12 DMs-200 , DMe-201 , DMe-210 , DMs-211 , DMs 211 Plus ( หรือ ECA-1)  รุ่นใหม่ ราคาประหยัด สำหรับ วัด Contact angle อย่างเดียว

                        2.13 DMo-901 and DMo-902 สุดล้ำ รุ่นใหม่ล่าสุด มีครบ ทุกอย่าง ที่ จำเป็น สำหรับงาน อันหลากหลาย

 

 

 

               

  

รวมทั้ง มี รุ่น สั่งทำพิเศษ สำหรับตัวอย่าง พิเศษ

ตัวอย่างที่มีความโค้ง ก็สามารถวัดได้

ตั้งแต่ ปี 2009 เครื่อง contact angle meter เครื่องวัดมุมสัมผัสที่ผิว ของ KYOWA ทุกรุ่น เป็นรุ่นใหม่หมด และใช้การเชื่อมต่อ แบบ USB 3.0 ทั้งหมด (เครื่องรุ่นเดิม ใช้ IEEE 1394 หรือ Firewire) ซึ่งปัจจุบัน USB 3.0 มี ความเร็วในการรับส่งข้อมูลกับคอมพิวเตอร์มากกว่า IEEE 1394 และ Firewire มาก 

 

 

            เรียนรู้ ทฤษฎี Contact Angle (Young's Equation) (คลิก ที่นี่)

 

 

 

ต้องการรายละเอียด เพิ่มเติม สอบถามการใช้งาน :

 

Email : bsi.co.th@gmail.com

หรือ     info@bettersci.co.th

 

หรือ Hotline : 086-8214990

 

 

มาตรฐาน ASTM ที่เกี่ยวข้อง กับ

CONTACT ANGLE MEASUREMENT

: ได้แก่ ASTM D 724 , ASTM D 5725 , ASTM D 5946 , ASTM D 7334

, ASTM D 7490 , ASTM D 2578 และ ASTM C 813

มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ Surface Free Energy : ได้แก่ TAPPI T558 om 06

สามารถใช้วัด แรงตึงผิว (Surface Tension) (HOT!) และ พลังงานพื้นผิว (Surface Free Energy) (HOT!)  ได้

  

 

3. LCD or Flat Panel or PDP Contact Angle Meter

 

    เครื่องวัดมุมสัมผัสที่ผิว ( Contact Angle )สำหรับตัวอย่างขนาดใหญ่ ไม่สามารถตัดชิ้นงานได้ เช่น กระจก จอแอลซีดี จอพลาสม่า เป็นต้น

 

  

ต้องการรายละเอียด เพิ่มเติม สอบถามการใช้งาน :

 

Email : bsi.co.th@gmail.com

 

 

หรือ Hotline : 086-8214990

 

 

 

4. Static and Kinetic coefficient of Friction Tester (Triboster)

 

     เครื่องวัด สัมประสิทธิ์ แรงเสียดทาน ( coefficient of friction ) ทั้ง แบบ static และ แบบ dynamic มีทั้งรุ่น พกพา ( portable ) และ รุ่น ตั้งโต๊ะ ( Bench Top )

 

ต้องการรายละเอียด เพิ่มเติม สอบถามการใช้งาน :

 

Email : bsi.co.th@gmail.com

 

 

หรือ Hotline : 086-8214990

  

 

5. Spreading Oil Measuring Apparatus (Hydrophil Balance)

 

เครื่องวัดปริมาณ น้ำมันที่เคลือบผิวเหล็กแผ่น หรือ aluminium แผ่น เครื่องเดียวในโลก ช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณ น้ำมันที่เคลือบผิวเหล็กแผ่น หรือ อลูมิเนียมแผ่น ให้คงที่ ไม่มาก หรือน้อยเกินไป หน่วยเป็น mg ต่อ ตารางเมตร

  

6. Portable Contact Angle Meter ( PCA - 1 and PCA - 11 )

 

 

นวัตกรรมใหม่ เครื่องวัด มุมสัมผัส ( Contact Angle ) แบบ พกพา เหมาะสำหรับ งาน QC และ R&D ขนาดเล็ก กะทัดรัด ความสามารถเทียบเท่า เครื่องวัดมุมสัมผัส ( Contact Angle ) แบบตั้งโต๊ะ สามารถรองรับ ขนาดของตัวอย่าง ที่มีขนาดใหญ่ มาก ได้ พก พา ไปยัง สถานที่ ที่ ไม่สามารถ ใช้งาน เครื่องตั้งโต๊ะ ได้ น้ำหนักเบา พกพาสะดวก

 

 

 

 

 7. Microscopic Contact angle meter : MCA-3 สำหรับ ชิ้นงานขนาดเล็กมาก เช่น ไมโครชิพ (Microchip) ซิลิคอนเวเฟอร์ (Silicon wafer) สไลเดอร์ (slider) กำลังขยายสูงสุดในท้องตลาด ถึง 12X สำหรับ งาน เวเฟอร์ สไลเดอร์ และ อื่นๆ พร้อม picolitr dosing unit แบบ ink jet และ แบบ Capillary  

 

ต้องการรายละเอียด เพิ่มเติม สอบถามราคาหรือการใช้งาน :

 

Email : bsi.co.th@gmail.com  หรือ info@bettersci.co.th

 

 

หรือ Hotline : 086-8214990

 

 

links : http://www.pantipmarket.com/items/8459889

http://www.bettersci.co.th

" KYOWA พัฒนาไม่หยุดยั้ง "

TIP:

นับตั้งแต่ ปี 2009 (2552) เป็นต้นมา KYOWA ได้ ทยอย พัฒนา เครื่อง รุ่นใหม่ ต่างๆ เพื่อมาทดแทน เครื่องวัดแรงตึงผิว (surface tension) และ มุมผิวสัมผัส (contact angle) รุ่นเก่า    จนกระทั่งถึง ปี 2011 (2554) เครื่องวัดแรงตึงผิว (surface tension) และ มุมผิวสัมผัส (contact angle) ของ KYOWA ทุกรุ่น เป็น รุ่นใหม่หมด รองรับ Windows 8  และ 10