Foto: · Kauppakeskus Entresse. Espoo, Finlandia                                                         GLÒRIA DURBAN (2018)