TỪ THIỆN

Với mỗi khách hàng mua bảo hiểm xe máy bên mình xin trích ra 2.000 Đ/1 bảo hiểm xe để gửi đến "

Quỹ vì trẻ em khuyết tật Việt Nam".

Khi anh chị đến mua bảo hiểm xin vui lòng cho mình biết tên và điện thoại để mình biết và cập nhật lên WEB hàng tuần.

Mong rằng sẽ được sự ủng hộ của mọi người.

Mình xin chân thành cảm ơn các anh chị :
 Họ Tên Điên Thoại Số Tiền Ủng Hộ Ngày Ủng Hộ
    
    
    
    

Comments