Bảo Hiểm‎ > ‎

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI 24/24

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI:
I. Phạm vi địa lý: Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam 
II. Đối tượng bảo hiểm: Công dân Việt Nam từ 16 đến 70 tuổi và người nước ngoài đang 
học tập công tác tại Việt Nam (Sau  đây  được gọi là Người  được bảo hiểm) theo các 
điều khoản quy định trong quy tắc này; loại trừ các đối tượng sau đây: 
• Những người đang bị bệnh thần kinh. 
• Những người đang bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 50% trở lên. 
III. Phạm vi bảo hiểm: 
Tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm là những tai nạn xảy ra do: 
• Một lực bất ngờ, ngoài ý muốn của Người được bảo hiểm, từ bên ngoài tác động 
lên thân thể Người  được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho Người 
được bảo hiểm bị  chết hoặc bị thương tật thân thể. 
• Người  được bảo hiểm có hành  động cứu người, cứu tài sản của Nhà nước, của 
nhân dân và tham gia chống hành động phạm pháp. 
Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia các cuộc thi đấu có tính chất chuyên nghiệp 
như: đua xe, đua ngựa, bóng đá, đấm bốc, leo núi, lướt ván, đua thuyền... khảo sát, thám 
hiểm; khi xảy ra tai nạn chỉ được bảo hiểm với điều kiện Người được bảo hiểm đã yêu 
cầu và thoả thuận đóng thêm phí bảo hiểm cho PJICO theo quy định tại “Biểu phí và số
tiền bảo hiểm”. 
IV. Các điểm loại trừ: 
1. Người được bảo hiểm vi phạm nghiêm trọng pháp luật, nội quy, quy định của cơ
quan, của chính quyền địa phương, hoặc của các tổ chức xã hội khác, vi phạm luật 
lệ an toàn giao thông. 
2. Hành động cố ý tự gây ra tai nạn của Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế
hợp pháp. 
3. Người được bảo hiểm sử dụng và bị ảnh hưởng của rượu, bia, ma tuý và các chất 
kích thích tương tự khác. 
4. Người được bảo hiểm tham gia đánh nhau trừ khi được xác nhận đó là hành động 
tự vệ. 
5. Cảm đột ngột trúng gió, bệnh tật, sảy thai, bệnh nghề nghiệp, những tai biến trong 
quá trình điều trị bệnh và thai sản. 
6. Ngộ độc thức ăn, đồ uống. 
7. Điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế. 
8. Động đất, núi lửa, nhiễm phóng xạ. 
9. Các hoạt động hàng không (Trừ khi có tư cách là hành khách), các cuộc diễn tập, 
huấn luyện quân sự, tham gia chiến đấu của các lực lượng vũ trang. 
10. Chiến tranh, nội chiến, đình công. 
V. Quyền lợi của người được bảo hiểm: 
1. Trường hợp Người  được bảo hiểm bị chết do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, 
PJICO sẽ trả toàn bộ  số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng hoặc giấy chứng nhận 
bảo hiểm. 
2. Trường hợp Người  được bảo hiểm bị thương tật do tai nạn thuộc phạm vi  bảo 
hiểm, PJICO trả tiền bảo hiểm theo quy đinh tại “Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm”. 
3. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 
1 năm kể  từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả  của tai nạn đó, PJICO sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng 
(hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó. 
4. Trường hợp hậu quả  của tai nạn thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm bị trầm 
trọng hơn do bệnh tật hoặc sự tàn tật có sẵn của Người được bảo hiểm hoặc điều 
trị vết thương không kịp thời và không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế, PJICO sẽ trả
tiền bảo hiểm như đối với loại vết thương tương tự ở người có sức khoẻ bình 
thường được điều trị một cách hợp lý
Quy tắc bảo hiểm con người:Comments