CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ BH XE MÁY

Chiết khấu và % huê hồng đại lý dựa vào doanh thu hàng tháng của Đại Lý:

 Doanh Thu % Huê HồngGhi Chú 
 0 xe <10 xe 46,5 % Phí Tổng
 10 xe < 50 xe50 % Phí Tổng 
50 xe < 100 xe  52,3 %Phí Tổng 
100 xe < 200 xe 60 % Phí NET 
200 xe < 300 xe  61 % Phí NET
300 xe < 400 xe 62 % Phí NET 
400 xe < 500 xe 63 %  Phí NET

Phí tổng là phí bao gồm VAT tương đương với loại : 86.000VNĐ/1năm và 66.000VNĐ/1năm
Phí NET là phí chưa bao gồm thuế tương đương là  : 80.000VNĐ/1năm và 60.000VNĐ/1năm

- Khi cần làm đại lý vui lòng cung cấp cho mình :
    
    + Chứng Minh Nhân Dân(Phô tô) có chứng thực kèm theo bản chính để đối chiếu.
    + Mỗi cuốn bảo hiểm bạn lấy đặt cọc cho mình là 460.000 VNĐ/1 quyển ( nếu bạn không bán nữa mình sẽ trả cọc lại cho bạn)

Mọi chi tiết thắc mắc Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ:
NVKD & Giám Định : MAI CƯỜNG
Điện thoại : 0917.348.914
Mail : Maicuong84@yahoo.com
Comments