Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

 -Ngày 08/11/2006, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/2006/NĐ - CP qui định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc. Sau đó, Bộ Tài Chính đã ban hành Quyết định số 28/2007/QĐ - BTC ngày 24/04/2007 về việc ban hành qui tắc và biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Bộ Tài chính và Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 41/2007/TTLT - BTC - BCA ngày 24/04/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ - CP.

 -Theo Quyết định số 28/2007/QĐ - BTC, các doanh nghiệp bảo hiểm được chủ động điều chỉnh tăng, giảm mức phí bảo hiểm trong phạm vi 25% so với Biểu phí bảo hiểm ban hành tại Quyết định này phù hợp với điều kiện, điều khoản bảo hiểm giao kết. Các cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ mang tính đặc thù chưa được đề cập hoặc đề cập chưa đầy đủ trong Qui tắc, Biểu phí do Bộ Tài chính ban hành, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm được phép thỏa thuận về điều kiện bảo hiểm, phí bảo hiểm để tiến hành bảo hiểm kịp thời và phải báo cáo Bộ Tài chính để theo dõi, quản lý. Nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm được qui định rõ tại Điều 9 của Quyết định này.

 -Theo Thông tư số 41/2007/TTLT - BTC - BCA, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có trách nhiệm trích 5% tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ đã thu được để đóng góp kinh phí cho các hoạt động PCCC. Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc với bên mua bảo hiểm, khi bên mua bảo hiểm đã được Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC hoặc có Biên bản kết luận cơ sở đủ điều kiện về PCCC. Định kỳ hàng quý, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm lập báo cáo kết quả kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc gửi về Bộ Tài chính.

CHÚNG TÔI MONG MUỐN LÀ NGƯỜI TƯ VẤN VÀ BẢO VỆ TÀI SẢN CỦA BẠN!


Thủ tục nhanh chóng, tư vấn chi tiết cụ thể theo từng đơn vị và với mức phí hấp dẫn!

HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI, BẠN SẼ ĐƯỢC PHỤC VỤ CHU ĐÁO VÀ TẬN TÌNH!

Mọi chi tiết thắc mắc Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ:
NVKD & Giám Định : MAI CƯỜNG
Điện thoại : 0917.348.914
Mail : Maicuong84@yahoo.com
Comments