Διοικητικές μεταβολές

Από την ιστορία του χωριού μας

Στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας  Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (http://www.eetaa.gr)   αναφέρονται οι παρακάτω διοικητικές μεταβολές που αφορούν το χωριό μας


Γκουρτοβοί Ν. Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Ο οικισμός προσαρτάται στο δήμο Αμβρακίας

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Γκυρτοβός


Γκυρτοβός Ν. Αιτωλοακαρνανίας

Το όνομα του οικισμού διορθώνεται σε Γκερτοβός.  

 Ο οικισμός αποσπάται από το δήμο Αμβρακίας και ορίζεται έδρα της κοινότητας Γκερτοβού

 


Γκερτοβός  Ν. Αιτωλοακαρνανίας

·  ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928

Ο οικισμός Γκερτοβός της Κοινότητας μετονομάζεται σε Αργυρό Πηγάδι

·  ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928
Η Κοινότητα μετονομάζεται σε Κοινότητα Αργυρού Πηγαδίου


Κ. Αργυρού Πηγαδίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας

·  ΦΕΚ 81Α - 14/05/1928
Η Κοινότητα προήλθε από τη μετονομασία της Κοινότητας Γκερτοβού

·  ΦΕΚ - 16/05/1928
Αναγνώριση του οικισμού Τσιρνόκος και προσάρτησή του στην Κοινότητα

·  ΦΕΚ - 16/10/1940
Ο οικισμός Τσιρνόκος καταργείται

·  ΦΕΚ - 05/04/1981
Αναγνώριση του οικισμού Θεοτόκος και προσάρτησή του στην Κοινότητα

·  ΦΕΚ 244Α - 04/12/1997
Η Κοινότητα καταργείται και συνενούται με το Δήμο Θέρμου