Member

The Germany-Viet Nam Friendship Association of Can Tho city
Trang web Hội liên hiệp các tổ chức hữu nghị Cần Thơ
Showing 30 items
NoFull nameOfficeemail, telpositionChuyên môn/chức vụ
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
Sort 
 
NoFull nameOfficeemail, telpositionChuyên môn/chức vụ
01 PGS. TS. Đỗ Võ Anh Khoa ĐHCT dvakhoa@ctu.edu.vn, 0918026653 Chủ tịch Trưởng Bộ môn Chăn nuôi 
02 TS. Nguyễn Xuân Hoàng ĐHCT nxhoang@ctu.edu.vn Phó Chủ tịch Phó Trưởng Khoa Môi trường & TNTN 
03 ThS. Phạm Minh Quốc Sở Công Thương Cần Thơ pmquoc@cantho.gov.vn, 0918240030 Phó Chủ tịch Phó Trưởng Phòng 
04 PGS. TS. Nguyễn Trọng Ngữ ĐHCT ntngu@ctu.edu.vn, 0989828295 Phó Chủ tịch Giảng viên 
05 TS. Nguyễn Thị Kim Khang ĐHCT ntkkhang@ctu.edu.vn Thư ký Giảng viên 
06 TS, Nguyễn Chí Ngôn ĐHCT ncngon@ctu.edu.vn, 0918538224 Thành viên Trưởng Khoa Công nghệ 
07 TS. Phạm Phước Nhẫn ĐHCT ppnhan@ctu.edu.vn Thành viên Giảng viên 
08 TS. Trần Khưu Tiến ĐHCT tktien@ctu.edu.vn Thành viên Giảng viên 
09 ThS. Nguyễn Thanh Bình ĐHCT ntbinh02@ctu.edu.vn Thành viên Giảng viên 
10 TS. Võ Văn Tuấn ĐHCT vvtuan@ctu.edu.vn Thành viên Giảng viên 
11 TS. Đỗ Ngọc Quỳnh ĐHCT  Thành viên Nghỉ hưu 
12 Dr. Vo Thi Yen Phi Can Tho University vtyphi@ctu.edu.vn member  
13 ThS. Nguyễn Đỗ Châu Giang ĐHCT ndcgiang@ctu.edu.vn Thành viên Giảng viên 
14 PGS. TS. Lê Phước Lộc ĐHCT  Thành viên Nghỉ hưu 
15 TS. Phạm Công Hữu ĐHCT pchuu@ctu.edu.vn, 01642745527 Thành viên Giảng viên 
16 TS. Nguyễn Võ Châu Ngân ĐHCT nvcngan@ctu.edu.vn Thành viên Giảng viên 
17 TS. Phạm Văn Toàn ĐHCT pvtoan@ctu.edu.vn Thành viên Giảng viên 
18 TS. Lê Ngọc Thạch ĐHCT lnthach@ctu.edu.vn Thành viên Đã chuyển công tác về TPHCM 
19 TS. Vũ Anh Pháp ĐHCT vaphap@ctu.edu.vn, 0986000616 Thành viên Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu Long 
20 Ly Thi Ut Can Tho Hospital 0918624729 member  
21 Nguyen My Loan   member  
22 Ts. Nguyễn Khởi Nghĩa ĐHCT  nknghia@ctu.edu.vn, 0932801727 Thành viên Giảng viên 
23 ThS. Lê Đăng Minh Công ty Vemedim Corporation ledangminh0606@yahoo.com.vn Thành viên  
24 ThS. Nguyễn Minh Nhựt ĐHCT  ng.mnhut@gmail.com, nmnhut@ctu.edu.vn Thành viên  
25 Rene Heinrich AKIZ project akiz.cantho@gmail.com, 0912462966 Thành viên Chuyên gia 
26 Thang Loi CEA college thangloi1965@gmail.com, 0919133009 member  
27 ThS. Lê Anh Vũ Trung tâm tiết kiệm năng lượng Cần Thơ, 19-21 Lý Tự Trọng leanhvucantho@gmail.com, 0939 858 688  Thành viên Chuyên viên 
28 Th.S. Dương Trung Nghĩa Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ dtnghia@ctuet.edu.vn, 0939 657 063 member  
29 Đỗ Thị Thu Hà Phòng Nghiên cứu về Kinh tế và Đầu tư thuhado48@gmail.com, thuha@vccimekong.com.vn, 01288 746 196 Thư ký Chủ tịch Chuyên viên 
30 Trần Thanh Long Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang  Thành viên Trưởng nhóm phần mềm BFO-Kế toán, Nhân sự 
Showing 30 items
Comments