Física

En aquesta plana trobareu material didàctic de l'assignatura de Física impartida a 4t d'ESO i batxillerat. 


Teoria 4t ESO

Teoria 1.0: Introducció
Teoria 1.1: CinemàticaTeoria 3.0: Treball i energiesExercicis 4t ESO

Exercicis 1.0: Cinemàtica
Exercicis 1.1: Proves

Exercicis 2.0: Dinàmica
Exercicis 2.1: Pressions
Exercicis 2.2: Proves

Exercicis 3.0: Energies i treball - I
Exercicis 3.1: Energies i treball - II
Exercicis 3.2: Proves
Exercicis 1r Batx

Exercicis 1.0: Cinemàtica
Exercicis 1.1: Cinemàtica

Exercicis 2.0: Dinàmica
Exercicis 2.1: Dinàmica


Exercicis 6: Energia TèrmicaPràctiques 4t ESO

Pràctica 1.0: Tir parabòlic
Pràctica 1.1: Càlcul de g (MRUA)
Pràctica 1.2: Càlcul g (pèndul)
Pràctica 1.3: MRUA (pla inclinat)

Pràctica 2.0: Pla Inclinat
Pràctica 2.1: Molles
Pràctica 2.3: Pressió

Pràctica 3.0: Energies
Pràctiques 1r Batx