Física

En aquesta plana trobareu material didàctic de l'assignatura de Física impartida a 4t d'ESO i batxillerat.

Teoria 4t ESO

Teoria 1.0: Introducció

Teoria 1.1: Cinemàtica

Teoria 2.0: Pressió i p. hidrostàtica

Teoria 2.1: Forces i Newton

Teoria 3.0: Treball i energies

Global: Proves generals

Exercicis 4t ESO

Exercicis 1.0: Cinemàtica

Exercicis 1.1: Proves

Exercicis 2.0: Dinàmica

Exercicis 2.1: Pressions

Exercicis 2.2: Proves

Exercicis 3.0: Energies i treball - I

Exercicis 3.1: Energies i treball - II

Exercicis 3.2: Proves

Pràctiques 4t ESO

Pràctica 1.0: Tir parabòlic

Pràctica 1.1: Càlcul de g (MRUA)

Pràctica 1.2: Càlcul g (pèndul)

Pràctica 1.3: MRUA (pla inclinat)

Pràctica 2.0: Pla Inclinat

Pràctica 2.1: Molles

Pràctica 2.3: Pressió

Pràctica 3.0: Energies

Exercicis 1r Batx

Exercicis 1.0: Cinemàtica

Exercicis 1.1: Cinemàtica

Exercicis 2.0: Dinàmica

Exercicis 2.1: Dinàmica

Exercicis 3: Electricitat i Corrent elèctric

Exercicis 4: Treball, energia i potència

Exercicis 5: Interaccions Fonamentals

Exercicis 6: Energia Tèrmica

*Les pràctiques només són una seqüència de passos, per veure exemple de memòria, aneu a l'apartat de química.