Сертификати

Адвокати пружају правну помоћ физичким и правним лицима којима је то потребно у најразличитијим областима. За неке адвокатске послове потребни су посебни сертификати. Ми поседујемо следеће сертификате:

https://sites.google.com/site/advpetkovic/sertifikati/img250.jpg?attredirects=0