адвокат Милан Д. Петковић

Лични подаци:

Рођен 1959. године у Аранђеловцу.

Образовање:

Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду.

Положио правосудни испит у Београду.

Сертификати о поседовању знања из области права детета, преступништва младих и кривичноправној заштити малолетних лица, са овлашћењем за учествовање у свим фазама поступка са малолетним учиниоцима кривичног дела и поступцима према малолетницима.

Стручни радови и искуства из области организованог криминала и борбе против корупције.

Каријера:

  • Заменик Републичког јавног тужиоца Републике Србије;
  • Заменик Врховног војног тужиоца СР Југославије - са чином потпуковника;
  • Општински јавни тужилац у Београду - Треће општинско јавно тужилаштво;
  • Општински јавни тужилац у Аранђеловцу.

Учесник многих домаћих и међународних семинара и скупова (Канада, Немачка, Француска, Црна Гора и др.) и аутор више стручних радова. У периоду од 2008. до 2010. године члан радног тела Владе Републике Србије - сталне кординационе групе за надзор над спровођењем националне стратегије за борбу против прања новца и финансирање тероризма и члан експертског тима у Савету Европе.