адвокат Драгослав М. Петковић

Лични подаци:

  • Рођен 1984. године у Аранђеловцу

Образовање:

  • Дипломирао на Правном факултету Универзитета у Београду.
  • Правосудни и адвокатски испит положио у Београду.
  • Сертификати о поседовању знања из области права детета, преступништва младих и кривичноправној заштити малолетних лица.
  • Говори енглески језик.

Пословна биографија:

  • Уписан у Адвокатску комору Београда.
  • Овлашћен за учествовање у свим фазама поступка са малолетним учиниоцима кривичног дела, поступцима према малолетницима и поступцима где малолетник учествује као оштећени.