Тарифа у динарима

Кривични поступак – награда са паушалом и започетим сатом

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Парнични, извршни, ванпарнични, непокретности, стечај, управни, управни спорови и други поступци – процењиви предмети

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Прекршајни поступак и поступак привредних преступа

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Парнични и други поступци – непроцењиви предмети

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Састављање уговора, општих аката и других исправа

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом

Остале радње – заједничке одредбе

*може се уговорити накнада која је до 50% мања или у износу који је већи од износа прописаног тарифом